Sankt Franciskus Katolska Församling

Mars 2019

1 fredag: (Jesu Hjärta fredag)

* Bön för kallelser (Vi ber om att unga män och kvinnor får visshet om sin kallelse till äktenskap, ordensliv och prästämbetet) inför Sakramentet 17.00

* Bikt 17.00

* Mässa 18.00

* Ungdomar syrisk grupp S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

 

2 lördag: (Marie Obefläckade Hjärta lördag)

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Bikt 9.00

* Mässa 10.00

* S:t Antoniusrummet 10.00-11.00 filippinska gruppen

* Mässa på tagalog 11.00

* S:ta Clarasalen 11.00-14.00 filippinska gruppen 

* Dop 13.00-14.00

* Undervisning för kaldeisk barn 15.00-16.30 alla lokaler

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nicolausrummet 17.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00 + S:ta Clarasalen till 20.00

 

3 – 1:a söndagen i månaden: VIII söndagen under året

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Konfirmandundervisning 10.00

* Mässa på polska 10.00 S:ta Clarasalen till 12.00

* S:t Antoniusrummet 12.00-13.00 polsk förening

* Högmässa 11.00

* Kyrkoherdens katekes för vuxna i Oratoriet 12.15

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 S:ta Clarasalen med katekes

* Mässa i Nässjö 17.00

 

4 måndag, prästernas lediga dag

* Mässa 12.00

* Körövning, S:t Antoniusrummet 18.00

 

5 tisdag Jesu Heliga Anletes Fest

* Polsk förening S:ta Clarasalen 11.00-13.00

* Bikt 17.15

* Högmässa 18.00

* Gottgörelseandakt med smörjelse av Anletets Olja

 

6 onsdag Askonsdagen – faste och abstinensdag

(inga grupper får använda salarna på eftermiddag och kväll)

* Bikt 11.15

* Mässa med utdelning av aska 12.00

* Onsdagsgruppen S:ta Clarasalen 13.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00 Obs inställd!

* Kör syrisk grupp Obs inställt!

* Kör kaldeisk grupp Obs inställt!

* GKL gemenskap i kristet liv Obs inställt!

* Bikt 17.00

* Högmässa med utdelning av aska 18.00

  

7 torsdag

* Mässa 18.00

* Pianostudiecirkel, S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

8 fredag

* Bikt 17.15

* Korsvägsandakt 17.30

* Mässa 18.15

* Kaldeiska ungdomsgruppen S:ta Clarasalen 18.00-21.00

* Ungdomar syrisk grupp S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

9 lördag

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa 10.00

* Dop 15.00

* Undervisning för kaldeisk barn 15.00-16.30 alla lokaler

* Mässa kaldeisk rit 17.00 S:ta Clarasalen

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17.00

 

10 – 2:a söndagen i månaden: I Söndagen i Fastan

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Undervisning för barn 10.00

* Högmässa med Josefsnovenan 11.00

* OFS S:t Antoniusrummet 12.00-15.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 S:ta Clarasalen

* Mässa på engelska 16.00 Oratoriet

* CuperTino grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

* Mässa i Vetlanda 16.00

* Ungersk protestantisk gudstjänst 17.30

S:ta Clarasalen 17.00-20.00 Ungerska föreningen.

 

11 måndag, prästernas lediga dag

* Mässa med Josefsnovenan 12.00

* Körövning, S:t Antoniusrummet 18.00

 

12 tisdag

* Mässa med Josefsnovenan 18.00

* Kyrko- och pastoralrådets sammanträde S:ta Ceciliarummet 18.45

13 onsdag

* Mässa med Josefsnovenan 12.00

* Onsdagsgruppen S:ta Clarasalen, 13.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00

* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

* Kör kaldeisk grupp S:ta Clarasalen 18.00-20.00

14 torsdag

* Mässa med Josefsnovenan 18.00

* Pianostudiecirkel S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

 

15 fredag

* Bikt 17.15

* Korsvägsandakt 17.30

* Mässa med Josefsnovenan 18.15

* Ungdomar syrisk grupp S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

 

16 lördag

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa med Josefsnovenan 10.00 Oratoriet

* Rysk-ortodox liturgi 9.00-12.30

* S:ta Clarasalen 9.00-14.00 ryska gruppen

* Undervisning för kaldeisk barn 15.00-16.30 alla lokaler

* Mässa kaldeisk rit 17.00 S:ta Clarasalen till 20.00

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nicolausrummet 17.00

 

17 – 3:e söndagen i månaden: II Söndagen i Fastan

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Konfirmandundervisning 10.00

* Mässa på slovenska 10.00

* Högmässa med Josefsnovenan 11.00

* Kyrkoherdens katekes för vuxna i Oratoriet 12.15

* Mässa på kroatiska 12.30 S:ta Clarasalen efteråt

* Mässa på polska 14.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 15.00 S:ta Clarasalen med katekes

* Mässa i Eksjö 16.00

18 måndag, prästernas lediga dag

* Mässa med Josefsnovenan 12.00

* Körövning, S:t Antoniusrummet 18.00

19 tisdag Helige Josefs Högtid

* Bikt 17.15

* Högmässa 18.00

* Högtidlig Vesper med välsignelse av relik av Helige Josefs mantel

20 onsdag (Pater Joseph Maria fyller 60)

* Mässa 12.00

* Onsdagsgruppen Obs i S:ta Antoniusrummet 13.00

* Mässa kaldeisk rit Obs inställd!

* Kör syrisk grupp Obs inställt!

* Kör kaldeisk grupp Obs inställt!

* GKL gemenskap i kristet liv Obs inställt!

* Festmässa för Kyrkoherdens 60-års dag 18.00

* Mottagning i S:ta Clarasalen

21 torsdag

* Mässa 18.00

* Pianostudiecirkel, S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

 

22 fredag

* Bikt 17.15

* Korsvägsandakt 17.30

* Mässa 18.15

* Kaldeiska ungdomsgruppen S:ta Clarasalen 18.00-21.00

* Ungdomar syrisk grupp S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

23 lördag

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa 10.00

* Äktenskapskurs 11.00-13.00 S:t Antoniusrummet

* Mässa Gheez rit 12.00-14.00

* S:ta Clarasalen 14.00-15.00 eritreanska gruppen

* Undervisning för kaldeisk barn 15.00-16.30 alla lokaler

* Mässa kaldeisk rit 17.00 S:ta Clarasalen till 20.00

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17.00

 

24 – 4:e söndagen i månaden: III Söndagen i Fastan

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Undervisning för barn 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00, S:ta Clarasalen

* Mässa på vietnamesiska, Påskbikt 16.00

* Mässa på engelska 16.00 Oratoriet

* CuperTino grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

* Mässa i Vetlanda 16.00

 

25 måndag Herrens Bebådelse, högtid

* Mässa 12.00

* Bikt 17.15

* Rosenkrans 17.30

* Högmässa 18.00

* Högtidlig Vesper efter Mässan

26 tisdag

* Mässa 18.00

 

27 onsdag

* Mässa 12.00

* Onsdagsgruppen S:ta Clarasalen, 13.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00

* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

* Kör kaldeisk grupp S:ta Clarasalen 18.00-20.00

28 torsdag

* Mässa 18.00

* Pianostudiecirkel S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

29 fredag

* Bikt 17.15

* Korsvägsandakt 17.30

* Mässa 18.15

 

30 lördag

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa 10.00

* Mässa i Gheez rit 12.00-14.00

S:ta Clarasalen 14.00-15.00 eritreanska gruppen

* Undervisning för kaldeisk barn 15.00-16.30 alla lokaler

* Mässa kaldeisk rit 17.00 S:ta Clarasalen till 20.00

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17.00

 

31 – 5:e söndagen i månaden: IV Söndagen i Fastan

Obs! Sommartid börjar (klockan dras fram en timme)

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa på kroatiska 12.30 S:ta Clarasalen

* Mässa Syrisk katolsk rit 14.00 S:ta Clarasalen

 


Församlingen

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

 

Swish

 För kollekt och gåvor till församlingen:

1235444013

(S:t Franciskus församling Jönköping)

 

För betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

 

Vi har även ett bankgiro för våra insamlingar

665-3950

 (S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru (genom passionistsyster Claire).

Skriv: Peru

3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra behövande.

Skriv: Behövande (alt. barnhem)

4) gåvor i samband med dop, bröllop och begravning:

Skriv: förrättning

 

5) endast hyra av S:ta Clarasalen

Skriv: Clarasal

Med bön och önskan om Guds välsignelse över dem som ger ekonomiskt stöd åt vår församlings och Gråbrödernas verksamhet och apostolat!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde