Sankt Franciskus Katolska Församling


Fastetid


Intervju med Ellinor Grimmark

Ellinor Grimmark är återigen aktuell i medier. Katolsk Horisonts intervju för ett år sedan presenteras här igen:


2017 års firande av Jesu Heliga Anletes Fest och Askonsdagen

Tisdagen den 28 februari, Fettisdagen, infaller i år Jesu Heliga Anletes Fest. Vi firar denna fest enligt följande:

* Bikt 17.15

* Rosenkrans 18.00

* Högmässa 18.00

* Högtidlig Vesper med Gottgörelsebön inför Sakramentet.

Direkt efter att Sakramentet ställts in i tabernaklet välsignas de som önskar med Heliga Anletets välsignade olja.

Bakgrund till firandet av Jesu Heliga Anletes Fest:

År 1938 bad Jesus i en privatuppenbarelse Saliga Maria Pierina De Micheli (1890-1945) om att en särskild fest (tisdagen före Askonsdagen) skulle instiftas som ärar Hans Heliga Anlete: ”Se hur jag lider. Så få människor förstår mig och vilken otacksamhet får inte jag stå ut med från dem som säger att de älskar mig! Jag har gett er mitt Hjärta som ett påtagligt tecken för min stora kärlek till er och jag ger er mitt Anlete som tecken på min sorg över era synder. Jag önskar att man ärar mitt Anlete med en särskild fest dagen innan Askonsdagen. Firandet ska föregås av en novena med vilken de troende ger mig gottgörelse och förenar sig med min smärta.”

Redan som tolvåring fick Giuseppina, som hon hette innan hon fick sitt ordensnamn Pierina, höra Jesu röst i församlingskyrkan San Pietro in Sala (Milano) på Långfredagen: ”Ingen ger mitt ansikte en kärleksfull kyss som gottgörelse för Judas kyss.”

Under Fastan år 1936 uppenbarade Jesus på ett särskilt sätt sina intentioner: ”Jag önskar att mitt Anlete, som reflekterar min Själs djupa lidande och mitt Hjärtas sorg och kärlek ska bli bättre hedrat; den som betraktar mig, tröstar mig.” Senare uppenbarade sig Herren igen och sa: ”Varje gång mitt Anlete betraktas kommer jag att låta min kärlek flöda i hans eller hennes hjärta och genom devotionen till mitt Heliga Anlete ska många själar finna frälsning.”

Påven Pius XII den 17 april 1958 godkände firandet av denna fest. Novenan ber man för att ge gottgörelse och förena sig med Kristi sorg över världens synder. Även om inte hela Kyrkan firar denna fest liturgiskt, kan vi privat hörsamma Herrens inbjudan att högtidlighålla tisdagen före Askonsdagen som Jesu Heliga Anletes Fest.

Dagen därpå inleder vi Fastetiden med Askonsdagen som firas enligt följande program i vår kyrka:

* Bikt 11.30

* Mässa med utdelning av aska 12.00

* Bikt 17.00

* Högmässa med utdelning av aska 18.00

Det kommer även i år att finnas möjlighet att få med sig välsignad aska hem till dem som inte kan komma till kyrkan.

Plastpåsar med aska och ett häfte kommer att finnas i kyrkans hall.

Välsignad fastetid önskas alla!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv


Djur i himlen?


Ord inför Herrens Dag. 8:e söndagen ”under året” 2017


Catholicism

Den mycket uppmärksammade tv-serien ”Catholicism” visas med början den 5 mars 2017 i vår församling i Jönköping.
Studieförbundet Bilda gav oss en uppsättning av tv-serien och har betalat rättigheterna att visa filmer för församlingen.
Serien är uppdelad på tio avsnitt och är en utmärkt presentation av vår katolska tro gjord av Biskop Robert Barron.
Presentationen vänder sig till alla, katoliker och icke-katoliker.
Vi kommer att sända tv-serien i S:ta Clarasalen kl. 10.00, den andra och den fjärde söndagen i månaden, då barnen har katekesundervisning.
Serien är gjord på engelska men med textning på svenska.
Det är min förhoppning att så många som möjligt tar tillfället i akt att se serien.
Bilda erbjuder filmen även till grupper (exempelvis två tre familjer) som vill se tv-serien tillsammans som en studiegrupp. Något att tänka på…
Välkomna!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv
Kyrkoherde


Skådespel hos Barnens Kyrka

Fredagen den 10 februari hade vi första träffen med Barnens Kyrka för året 2017. Vi var lite oroliga att det inte skulle komma något barn, för på vår facebooksida fick vi meddelande efter meddelande om att barn var sjuka och inte kunde komma denna dagen, men så blev det inte. 22 barn samlades denna gång i St Clarasalen och kvällen kunde köra igång klockan 17.30.

Pater Wladek inled vår träff med att hjälpa oss be bönen Fader Vår med rörelser. Jättekul och ett stort tack till Pater Wladek! Efter det delade vi in barnen i två grupper och det nalkades drama. Våra två dramer var ”Noa och översvämningen” samt ”Daniel och Lejongropen”

Djur, människor, huvudpersoner, ministrar, kung och babylonier började öva in sina roller. Rekvisita fanns i form av Ark byggd av flyttkartong, kläder och mantlar i form av filtar som gjorde att barnen verkligen levde sig in i rollerna. Efter en tid av övande så var det dags för framträdande. Resultatet kan ni se i de två filmerna.

Efter att vi spelat upp våra dramer så bjöds barnen på fika av Wafa. Stort tack för det!

Vi vill tacka alla fantastiska barn för denna lyckade kväll och hoppas vi ses snart igen.

Dan, Nikolina, Maciek och Ewelina

Barnens Kyrka. Noa och den stora översvämningen

 

Barnens Kyrka. Daniel och Loejongropen


Sveriges Unga Katoliker

sjunger ABBAs topplåt ”Dancing Queen”


Ord inför Herrens Dag. 7:e söndagen ”under året” 2017


Välkomna till Caritas årsmöte 2017

Söndagen 12 mars kl. 12.15 i S:ta Klarasalen.

Kyrkkaffe

Information från Caritas Sverige, Pieter van Gylswyk

Årsmötesförhandlingar

Caritas Jönköping


Katolsk Horisont firar ett år


www.confessiones.se – att blogga för Jesus 3


Budskapet från Lourdes


Start för nya äktenskapskursen

           

Lördagen 28 januari började den nya äktenskapsförberedande kursen i S:t Antoniusrummet i S:t Franciskus katolska församling. Bröllopen är planerade till sommaren och den tidiga hösten 2017. I starten deltog 2 par från förra gruppen och 3 par i den nya. 2 par i den gamla gruppen kunde inte komma den här gången och 2 par i den nya startar en vecka senare. Det var meningen att det skulle bli ett ”möte” mellan de två grupperna!

         Marzena Laskowska, som är ledamot i Katolska utskottet för äktenskap och familj i stiftet, var också med och representerade ”de redan gifta”.

         Diakon Göran frågade hela gruppen vad de haft för förväntningar på kursen. Svaren var lite svävande men gemensamt var öppenheten och känslan av att något viktigt höll på att hända. Han läste också upp två utvärderingar som ett par gett honom i mejl. Göran påpekade att de som nu bestämt sig för äktenskap som kristna bör se bröllopet och de nya familjerelationerna i ett livsperspektiv. Hur ser vår familj ut när vi själva kommit upp i högre ålder? Ja, det beror på hur de gifta prioriterar, livsgemenskap som ”huskyrka” (alltså ett liv tillsammans där bönen, sakramenten och öppenheten för nytt liv är viktigt), eller en mer yrkesinriktad, social och ekonomisk gemenskap? ”Huskyrkan” eller ”Hemmets kyrka” är ett begrepp från Andra Vatikankonciliet som den helige Johannes Paulus II förklarat och utvecklat. För honom var den kristna familjen en verklig byggsten i både Kyrkan och samhället.

         Diakon Göran tog upp forskning som pekade på familjen som en ”krisinstitution”. Låga födelsetal är typiska för samhällena i dag men positiva signaler kommer från de samhällen som har den starkaste jämställdhetsinställningen mellan man och kvinna. Man glömmer också lätt att Sverige har höga, skattefria barnbidrag och utmärkta flerbarnstillägg. Det betyder samhällets stöd för barnfamiljerna!

         Gemensamt ansvarstagande och ömsesidig respekt i relationen visar sig vara den bättre grunden för familjen som institution. Här är statistisk forskning i Europa klar och tydlig!

         Ska de gifta klara av stressen att få ihop ”livspusslet” är det dock mycket viktigt att man också vårdar den egna relationen. Kärleken är till sitt väsen expanderande och ”smittar av sig”. Den behöver alltså näring!

         De två timmarna gick fort och stämningen var hela tiden god. Fler kan ansluta sig till kursen redan nu, om man bestämt sig för äktenskap alldeles nyligen! Välkomna och välkomna tillbaka!

Diakon Göran Fäldt


Välkomnandet av våra medbröder till Köpenhamn

Som vi redan har skrivit om på vår hemsida, har två medbröder flyttat till Köpenhamn i Danmark den 1 februari 2017. De ledsagades av sina respektive provinsministrar från Kroatien och Slovenien. Även vår generalkuria vid Santi Apostoli i Rom representerades av generalassistent Pater Miljenko Hontic OFMConv.

Pater Miljenko var huvudcelebrant när vi firade Mässan tillsammans med de nyanlända bröderna Pater Tomislav Cvetko (från Kroatien) och Pater Tomaz Majcen (från Slovenien).

Efter Mässan som firades dagen efter bröderna anlänt i kapellet på Köpenhamns Biskopsämbete med generalvikarien Prelat Niels Engelbrecht bjöds på Smörrebröd så att vi stärkta kunde besöka Jesu Hjärta kyrkan (i samma kvarter – där bröderna sedan ska vara verksamma) och se den helt nyrenoverade våningen som Jesuiterna tidigare bebott i samma byggnad.

Det nyrenoverade klostret hade inga möbler men det rådde vi bröder från Jönköping bot på. Vi gav dem var sin bönpall för inre bön samt några T-shirt med San Damianokors och texten Gråbröderna. Provinsministrarna undrade om de inte var bra om vi bröder från Sverige lärde dem hur man använder bönpallarna… (varpå alla skrattade gott).

De nyanlända bröderna har tillbringat ett år i vårt kloster i Oxford i England för att lära sig engelska och nu får de ett och ett halvt år på sig för att lära sig danska.

Biskop Kozon höll ett varmt välkomsttal till bröderna vid måltidens slut och även vi önskar dem välkomna som våra grannar i Skandinavien.

Må Herren beskydda dem och ledsaga dem på Hans vägar.


Bikten – frigörelsens sakrament


Gråbröderna (Conventualfranciskanerna) öppnar ordenshus igen

i Danmark

Den 1 februari 2017 anländer två bröder till Köpenhamn på uppdrag av vår generalminister Pater Marco Tasca OFMConv. Biskopen av Köpenhamns katolska stift, H. E. Biskop Czeslaw Kozon, har anförtrott Jesu Hjärta Kyrkan i Köpenhamn till vår orden.

De ledsagas av sina respektive provinsministrar samt generalassistenten P. Miljenko Hontic OFMConv, som representerar generalkurian i Rom.

Vi bröder i Jönköping och Vadstena kommer att närvara vid en välkomsthögtid den 2 februari. Då firas den första Mässan tillsammans.

De två bröderna som kommer till Danmark är:

Pater Tomislav Cvetko OFMConv från Kroatien.

Från en av vår ordens sidor på kroatiska:

www.zupa-molve.com

Pater Tomaz Majcen OFMConv från Slovenien.

Läs om våra medbröder i Slovenien:

www.minoriti.rkc.si

Våra medbröder kommer att bo i Jesu Hjärta Kyrkan i Köpenhamn:

www.jesuhjertekirke.dk

Ett reportage om mottagandet kommer senare.


Årlig välsignelse av Gråbrödernas Kloster

6 januari 2017

Enligt Gråbrödernas (Conventualfranciskanernas) tradition välsignas klostret varje år vid Epifania, Herrens Uppenbarelses Högtid. Samtidigt drar man också var sitt särskilda skyddshelgon för det nya året. Något år får man kanske ett helgon som man inte har så stor bekantskap med, då har man ett år på sig att fördjupa sig i det helgonets liv och budskap.

Under förmiddagen har Mässor firats och bröder har hört bikt i vanlig ordning på helgdagar. Efter Högmässan bars klostrets staty av Jesusbarnet av Prag i procession och de närvarande fick möjligheten att få ett skyddshelgon för det nya året.

Vi bröder i Jönköping har välsignelseakten av klostret på kvällen den 6 januari och man börjar i kapellet.

Efter inledningsbön går man till ytterdörren som välsignas och numera använder vi s.k. välsignelseremsor som klistras på dörren.

Därefter går man från rum till rum där bönerna upprepas och guardianen (klostrets föreståndare) ber välsignelsebönen, stänker vigvatten i klostercellen eller rummet som välsignas och incencerar krucifix och Mariabild.

Även ett särskilt skyddshelgon för själva klostret blir draget. För år 2017 fick vårt kloster den Salige Rafal Chylinski (1694-1741) – en av vår ordens saliga – som firas den 2 december och vars reliker vördas i Lodz, Polen.

Läs mer…


Kära Vänner, Kära Besökare på Katolsk Horisont

När vi nu i början av det nya året 2017 ser att vi publicerat 200 filmer med många olika deltagare och olika tema vill vi tacka Er alla hjärtligt för Er vänskap och Ert intresse för denna form av evangelisation med hjälp av moderna sociala media. De goda responserna från Er alla inspirerar oss att fortsätta detta arbete för Guds rikes utbredande och till Guds ära. Tack också alla Ni som ställt upp och medverkat. Utan Er hade det aldrig gått så bra! Må Kristus nu välsigna Er besökare på Katolsk Horisont och Er kära medarbetare och i Sin nåd leda Er på det kristna livets underbara vägar!

Gråbröderna, Jönköping


Samarbete mellan Gråbröderna och Bilda

Ett flertal som deltar i olika studiegrupper i vår församling har sett att det fylls i närvarolistor och det hjälper oss att få stöd på olika sätt genom Studieförbundet Bilda.

Några av våra församlingsmedlemmar arbetar dessutom för Bilda och på det sättet har vårt samarbete blivit ännu bättre.

Bilda erbjöd för något år sedan att även stödja oss Gråbröder i vårt ”fortbildningsarbete” med våra YouTube filmer. Det blev därför Bilda som har sett till att vi har fått en större kamera etc. för inspelningar.

Med dessa ord vill jag som kyrkoherde och ansvarig för Gråbröderna i Jönköping uttrycka mitt varma tack och uppskattning för denna hjälp och detta stöd, både för det vi får hjälp med i undervisningen och för Katolsk Horisont.

Besök gärna Bildas hemsida för vår lokalavdelning:

http://www.bilda.nu/region/bilda-sydost

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde

 


Kurs i Katolsk lära och tro

med Kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

S:t Franciskus Katolska Församling i Jönköping

reb

* Kursen riktar sig till alla som är intresserade av den katolska tron, oavsett om det är inför en eventuell upptagning i Kyrkans fulla gemenskap eller inte. Kursen riktar sig också till er som redan är katoliker, men som vill få hjälp att komma ihåg det ni lärde er en gång i tiden.

* Kursbok som alla deltagare ska ha: Katolska Kyrkans Lilla Katekes (den gröna boken) som kan köpas i vår butik eller på kontoret för 150 kr.

* Själva kursen är gratis men man ombeds att skriva in sig på närvarolistan. Ingen anmälan behövs.

* Vilket rum som används för kursen meddelas i Mässan strax före kursen som alltid hålls på en söndag kl. 12.30.

6 november 2016

27 november 2016

4 december 2016

15 januari 2017

29 januari 2017

5 februari 2017

12 februari 2017

5 mars 2017

19 mars 2017

2 april 2017

7 maj 2017

21 maj 2017 – kursen avslutad
Vi planerar att spela in kursen för att den ska gå att se på vår YouTube kanal: Katolsk Horisont.

Välkomna till kursen!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde