Sankt Franciskus Katolska Församling

Januari 2019

1 tisdag – nyårsdagen: Guds Moder Marias Högtid

förpliktande kyrkdag för alla katoliker

* Mässa 09.00

* Bikt 10.00

* Högmässa 11.00

 

2 onsdag Basilios den store, Gregorios av Nazianzos

* Mässa 12.00

* Onsdagsgruppen S:ta Clarasalen 13.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00

* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

 

3 torsdag Jesu Heliga Namn

* Mässa 18.00

* Andakt till Jesu Heliga Namn inför Sakramentet efter Mässan

 

 

4 fredag: (Jesu Hjärta fredag)

* Dop enligt kaldeisk rit 15.30-16.00

* Bön för kallelser (Vi ber om att unga män och kvinnor får visshet om sin kallelse till äktenskap, ordensliv och prästämbetet) inför Sakramentet 17.00

Rosenkransen börjar 17.30

* Mässa 18.00

* Ungdomar syrisk grupp S:t Antoniusrummet18.00-20.00

 

5 lördag: (Marie Obefläckade Hjärta lördag)

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa 10.00

* S:t Antoniusrummet 10.00-11.00 filippinska gruppen

* Mässa på tagalog 11.00

* S:ta Clarasalen 11.00-14.00 filippinska gruppen

* Undervisning för kaldeisk barn 15.00-16.30 alla lokaler

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nicolausrummet 17.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00 dop 18.00 + S:ta Clarasalen till 20.00

 

6 – 1:a söndagen i månaden: Epifania – Herrens Uppenbarelses Fest

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Konfirmandundervisning 10.00 (Konfirmandlärare anvisar vilka rum grupperna ska använda)

* Mässa på polska 10.00, efteråt S:ta Clarasalen till 12.00

* S:t Antoniusrummet 12.00-13.00 polsk förening

* Högmässa 11.00 med Pragprocession (Jesusbarnet av Prag) därefter utdelning av årets skyddshelgon

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 efteråt, S:ta Clarasalen med katekes

* Mässa kaldeisk rit 17.30

* Mässa i Nässjö 17.00

 

7 måndag, prästernas lediga dag

Församlingens expedition öppen igen

och bokningar kan göras som vanligt hos Mirek

* Mässa 12.00

* Körövning, S:t Antoniusrummet 18.00

 

8 tisdag

* Uganda-grupp S:t Antoniusrummet 9.00-12.30

* Polsk förening S:ta Clarasalen 11.00-13.00

* Mässa 18.00

 

9 onsdag

* Mässa 12.00

* Onsdagsgruppen S:ta Clarasalen 13.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00

* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

* GKL gemenskap i kristet liv S:t Nikolausrummet 18.30

 

10 torsdag

* Mässa 18.00

* Pianostudiecirkel S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

 

11 fredag

* Mässa 18.00

* Syrisk grupp S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

* Kaldeiska ungdomsgruppen S:ta Clarasalen 18.00-21.00

 

12 lördag

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa 10.00

* Undervisning för kaldeisk barn 15.00-16.30 alla lokaler

* Mässa kaldeisk rit 17.00 S:ta Clarasalen

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17.00

 

13 – 2:a söndagen i månaden: Herrens Dop

Detta firande är alla kristnas gemensamma dopfest och

vi förnyar våra doplöften under Mässorna denna söndag

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Undervisning för barn 10.00

* Högmässa 11.00

* OFS S:t Antoniusrummet 12.00-15.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 S:ta Clarasalen

* Mässa på engelska 16.00

* Mässa i Vetlanda 16.00

* Ungersk protestantisk gudstjänst 17.30

S:ta Clarasalen 17.00-20.00 Ungerska föreningen

 

– Tiden ”under året” –

 

14 måndag, prästernas lediga dag

* Mässa 12.00

* Körövning S:t Antoniusrummet 18.00

 

15 tisdag

* Gråbrödernas huskapitel 11.15

* Uganda-grupp S:t Antoniusrummet 9.00-12.30

* Mässa 18.00

 

16 onsdag Kristna enhetsveckan (se särskilt anslag)

* Mässa 12.00

* Onsdagsgruppen S:ta Clarasalen 13.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00

* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

 

17 torsdag Kristna enhetsveckan

* Mässa 18.00

* Pianostudiecirkel S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

 

 

18 fredag Kristna enhetsveckan –

S:t Eriks domkyrkas invigning fest

BISKOPSVISITATION I FÖRSAMLINGEN

* Mässa med kardinalen 18.00

* Kardinalen möter Kyrko- och pastoralrådet

S:ta Clarasalen 19.00 därefter middag för kardinalen och rådet

* Ungdomar syrisk grupp S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

 

19 lördag Kristna enhetsveckan – Henrik

BISKOPSVISITATION I FÖRSAMLINGEN

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa med kardinalen 10.00

* Möte med kardinalen för representanter till alla grupper som är aktiva i församlingen, därefter lunch med kardinalen 11.00

* Mässa enligt Geez rit 12.00-14.00

* S:t Antoniusrummet 14.00-15.00 eritreanska gruppen

* Möte med kardinalen med kaldeiska och syrisk-katolska präster i Gråbrödernas kloster

* Undervisning för kaldeisk barn 15.00-16.30 alla lokaler

* Mässa kaldeisk rit 17.00 S:ta Clarasalen till 20.00

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nicolausrummet 17.00

 

20 – 3:e söndagen i månaden: II söndagen under året

BISKOPSVISITATION I FÖRSAMLINGEN

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Konfirmandundervisning 10.00 (Konfirmandlärare anvisar vilka rum grupperna ska använda)

* Mässa på slovenska 10.00

* Högmässa 11.00 med kardinalen med vuxendop och utdelning av Stiftets Förtjänstmedalj

* Mässa på kroatiska 12.30 S:ta Clarasalen efteråt

* Mässa på polska 14.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 16.00 efteråt, S:ta Clarasalen med katekes

* Mässa i Eksjö 16.00

* Mässa kaldeisk rit 17.30

 

21 måndag Agnes

prästernas lediga dag

* Mässa 12.00

* Körövning S:t Antoniusrummet 18.00

 

22 tisdag Vincentius av Saragossa

* Uganda-grupp S:t Antoniusrummet 9.00-12.30

* Mässa 18.00

 

23 onsdag

* Mässa 12.00

* Onsdagsgruppen S:ta Clarasalen 13.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00

* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

* GKL gemenskap i kristet liv S:t Nikolausrummet 18.30

 

24 torsdag Francois de Sales

* Mässa 18.00

* Pianostudiecirkel S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

 

25 fredag Aposteln Paulus Omvändelse

* Mässa 18.00

* Föredrag av Dominikansyster Sofie från Rögle kloster om Kroppens teologi. Vi välkomnar särskilt alla mellan 16-35 år. Detta sker i Bildas regi. Föredraget börjar i S:ta Clarasalen direkt efter Mässan

 

26 lördag Timotheos och Titus

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa Oratoriet 10.00

* Rysk-ortodox liturgi 9.00-12.00

* S:ta Clarasalen 9.00-14.00 ryska gruppen

* Undervisning för kaldeisk barn 15.00-16.30 alla lokaler

* Mässa kaldeisk rit 17.00 S:ta Clarasalen till 20.00

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17.00

 

27 – 4:e söndagen i månaden: III söndagen under året

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Undervisning för barn 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 S:ta Clarasalen

* Mässa på vietnamesiska 16.00

* Mässa på engelska 16.00 Oratoriet efteråt CuperTino grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

* Mässa kaldeisk rit 17.30

* Vetlanda 16.00

 

28 måndag Thomas av Aquino

prästernas lediga dag

* Mässa 12.00

* Körövning S:t Antoniusrummet 18.00

 

29 tisdag

* Uganda-grupp S:t Antoniusrummet 9.00-12.30

* Mässa 18.00

 

30 onsdag

* Mässa 12.00

* Onsdagsgruppen S:ta Clarasalen 13.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00

* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

 

31 torsdag Giovanni Bosco

* Mässa 18.00

* Pianostudiecirkel S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

 


Församlingen

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

 

Swish

 För kollekt och gåvor till församlingen:

1235444013

(S:t Franciskus församling Jönköping)

 

För betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

 

Vi har även ett bankgiro för våra insamlingar

665-3950

 (S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru (genom passionistsyster Claire).

Skriv: Peru

3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra behövande.

Skriv: Behövande (alt. barnhem)

4) gåvor i samband med dop, bröllop och begravning:

Skriv: förrättning

 

5) endast hyra av S:ta Clarasalen

Skriv: Clarasal

Med bön och önskan om Guds välsignelse över dem som ger ekonomiskt stöd åt vår församlings och Gråbrödernas verksamhet och apostolat!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde