Sankt Franciskus Katolska Församling


 Påskdagen – Kristi Uppståndelse


Tenhults Jeanne d’Arc

Den förhärskande opinionen tycks vara att kvinnans rätt till abort är starkare än FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som säger att vårdpersonal, som arbetar i situationer som direkt rör en annan persons liv och död, med hänvisning till att deras samvete bjuder dem att inte utföra handlingar som leder till döden för oskyldigt liv, har rätt att vara passiva i den delen av sin tjänsteutövning. Både Region Jönköping och Arbetsdomstolen tolkar och dömer efter skriven förordning och säger att denna passivitet strider mot gällande fastställd ordning.

         Det blir då uppenbart att Tingsrätt och Arbetsdomstol inte betraktar föremålet för aborterna, det alltså som aborteras, det vill säga en levande varelse som inte är kvinnan, som rättssubjekt. Föremålet har inte personstatus och därför inte heller rättsskydd. Det har blivit objekt. Vår äldre lagstiftning respekterade däremot detta civilisationens rättsliga grundvärde när den skrev: ”Konungen må icke någons samvete tvinga eller tvinga låta”. Med den värderingen skyddades det ofödda livet – i princip.

         Tragedin i dag är att det stora flertalet, enligt en JP webbenkät, följer ett emotionellt samvete och inte ett förnuftigt samvetes röst: mikroskopet, forskarbilden, ser i föremålet för aborten inte en människa utan en biologisk produkt. Barnmorskans uppgift att abortera är då en etiskt okomplicerad del i arbetet. Men en tänkande människa förstår att hon, som människa, befunnit sig i detta embryonala stadium, eller utvecklats som foster. Kontinuiteten mellan embryot och henne själv är uppenbar verklighet. Mikroskopet ser det inte.

Ellinor Grimmark i vår församling

Ellinor Grimmark i vår församling

Förstår man det inte, eller vill man inte förstå det, är man ”blind”. Om då en blind leder andra blinda på vägen hamnar alla i diket till slut. Den som inte ser, eller vill se, det egentliga föremålet för vården/aborten, den person den riksbekanta barnmorskan vill skydda, är moraliskt blind. Den radikalfeminism som säger sig vara stolt över sin verksamhet som den ser ut i dag är en farlig, totalitär och i grunden odemokratisk feminism. Den är en ideologisk diktatur som inte tål att bli ifrågasatt! Den tystar ner och gömmer sanningen!

         Ellinor Grimmark är vår tids Jeanne d’Arc som vill arbeta som en äkta Florence Nightingale. Eftervärlden får hedra henne för hennes mod! Jag ser med tacksamhet på hennes kamp.

                           Diakon Göran Fäldt, Jönköping

                   Publicerad i Jönköpings Posten 22 april 2017

Intervju med Ellinor Grimmark


Akutpillret – etiken


Ord inför Herrens Dag. 2:a Påsksöndagen (Barmhärtighetens Söndag) 2017 


Korsvägsandakt i Vattenledningsparken i Jönköping 2017


Den moraliska lagen – Tio Guds Bud


Påskdagens Högmässa 2017

Påskdagen firades mycket högtidligt, som Ordo, den liturgiska kalendern, föreskriver, även om varje präst firade en egen Mässa under dagen. Skärtorsdagens och Påsknattens koncelebration upprepades ju inte av praktiska skäl.

På Påskdagen firades Mässor klockan 9.00 på svenska, 10.00 på slovenska, 11.00 Högmässa, 12.30 på kroatiska, 16.00 på svenska i Eksjö, samt 18.00 på Gheez (Eritrea).

Annandag påsk – Ängelns måndag fortsatte det högtidliga firandet av Påskoktaven: 9.00 på svenska, 10.00 på polska (gruppen hade festlig frukost efteråt med ”vattenkrig”, en viktig polsk tradition på Annandag påsk!), 11.00 Högmässa, samt 16.00 på svenska i Vetlanda (med dop av tre barn).

Kristus är uppstånden!

Ja, Han är sannerligen uppstånden!

Välsignad och glad påsk önskar vi alla våra besökare på hemsidan


Påskvakan och Påsknattsmässan 2017

Ur Ordo: ”Enligt urgammal sed firas denna natt som ”en Herrens vaknatt” (2 Mos 12:42) och dess vigilia ihågkommer den heliga natt då Kristus uppstod från de döda. Den betraktas som ”alla heliga vigiliors moder” (S:t Augustinus). Under den inväntar Kyrkan Herrens uppståndelse, som hon firar genom de kristna initiationssakramenten, dop, konfirmation och Eukaristi. Påskvakan har alltid i traditionen präglats av denna eskatologiska väntan på Herren.

Hela påskvakan äger rum på natten. Därför får den inte börja före mörkrets inbrott eller sluta efter gryningen till söndagen. Det kan inte tolereras att man förlägger påskvakan till den tidpunkt då man normalt firar en anteciperad söndagsmässa (dvs. på lördag kväll). Hela gudstjänsten ska firas så att den tydligt framstår som en nattlig vaka.

Det är inte tillåtet att fira Mässan utan påskvakans riter.

Läs mer…


Matvälsignelse år 2017

Klockan 11.00 på Påskaftonens förmiddag har man som sed i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping att ge tillfälle till bikt och dela ut välsignelse för påskmaten. Det är främst en polsk och kroatisk sed som är mycket uppskattad.

Enligt Kyrkans liturgiska bestämmelser ska egentligen detta ske i samband med Påsknattens Mässa, men av olika skäl har vi valt att fortsätta med den tradition som har funnits i vår församling sedan Passionisterna tjänade församlingen.

I år slogs säkert rekord på besökare. Många biktade sig för de tre prästerna som tjänstgjorde i bikt- och samtalsrummen. Efter välsignelsen bad vi Barmhärtighetens Krona tillsammans i Repositionskapellet.

Läs mer…


Korsvägsandakt år 2017

På Långfredagens afton kl. 18.30 bad vi Korsvägsandakten i Vattenledningsparken i Jönköping.

Det var Pater Wladyslaw Mezyks OFMConv som är ledare för vår internationella studentgrupp, CuperTino (från studenternas skyddshelgon, Helige Josef av Copertino) som ledde andakten tillsammans med några studenter från Jönköpings högskola.

Följande bibliska andakt använde vi:

Läs mer…


Långfredag år 2017

Det är önskvärt att man gemensamt firar Läsningsgudstjänsten och Laudes på Långfredag och Påskafton enligt ”Kyrkans dagliga bön”. Detta officium, som tidigare kallades Tenebrae, bör bevara sin ställning i folkets medvetande som en betraktelse över Herrens lidande, död och begravning i väntan på att hans uppståndelse ska förkunnas.

Detta gjordes i Repositionskapellet i vår församling.

På den dag då ”vårt Påskalamm, Kristus, blev slaktat” ihågkommer Kyrkan hur hon föddes ur Kristi sida när han somnade in i döden på Korset. Hon betraktar sin Herres och Brudgums lidande, hyllar hans Kors och ber för hela världens frälsning.

Enligt urgammal sed firar Kyrkan denna dag inte Eukaristin; Kommunionen utdelas till de troende endast under Passionsgudstjänsten (kl. 15.00). Dock kan man när som helst under dagen bära ut Kommunionen till de sjuka som är förhindrade att delta i denna gudstjänst.

Läs mer…


Skärtorsdag år 2017

Med Mässan på Skärtorsdagens kväll inleder Kyrkan Triduum sacrum och vill ihågkomma den sista måltiden, när Herren Jesus älskade de sina som var här i världen intill det yttersta: i den natt, då han blev förrådd, offrade han sin Kropp och sitt Blod under brödets och vinets gestalter till Fadern och gav detta åt sina lärjungar till föda, med uppdraget till dem och deras efterföljare att frambära samma offer till hans åminnelse. Allt ska göras för att understryka mysterierna i denna Mässa: instiftelsen av Eukaristin, instiftelsen av prästämbetet samt Herrens bud om broderlig kärlek. Allt detta ska beröras i homilian (predikan).

Före Mässan ska tabernaklet vara tomt. Hostiorna för församlingens Kommunion ska konsekreras under denna Mässa. Man konsekrerar tillräckligt mycket bröd för Kommunionen denna dag och följande dag.

Läs mer…


Upptagning i Kyrkans fulla gemenskap

Sean Patrick Morris, född och katolskt döpt i San Antonio, Texas, USA, har efter många år utanför Kyrkans fulla gemenskap kommit hem igen.

Det ägde rum den 6 april 2017 och kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv förmedlade Bekräftelsens Sakrament med konfirmationsnamnet John Paul (efter den Helige Johannes Paulus II) under den Heliga Mässan kl. 18.00 i Sankt Franciskus Katolska Församling i Jönköping.

Läs mer…

 


Herren Jesus Kristus har besegrat döden och uppstått från de döda.

Med sin uppståndelse har han öppnat Himmelen för alla dem som tror på honom och fyllt vår tillvaro på jorden med hopp och glädje.

Välsignad och glädjerik Påsk

önskar Gråbröderna

Kristus är uppstånden, ja, han är sannerligen uppstånden!


Ord inför Herrens Dag. Påskdagen 2017


Gråbrödernas Påskhälsning


De Heliga Tre Påskdagarna – Triduum Sacrum


Människans kallelse: livet i Anden


Preventivmedlen – progressiva framsteg?


S:t Pauli kapell: Stiftets minsta katolska kyrkorum


Upptagning i Kyrkans fulla gemenskap

Under Mässan onsdagen den 15 mars upptogs Elin Målqvist i Kyrkans fulla gemenskap. Vittne till upptagningen och konfirmationsfadder var församlingens husmor, Gunilla Ronquist.

Församlingen har just en grupp av personer som förbereder sig inför upptagning, men då de startat vid olika tid kommer upptagningarna att ske vid olika tillfällen.
Lite information för dig som funderar på att bli katolik

Den Katolska Kyrkan betraktar alla giltigt döpta (med vatten och enligt Evangeliets formel ”N. jag döper dig i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn”) såsom i princip redan tillhörande den katolska gemenskapen, som är en och inte delad och utrustad med alla de gåvor som Kristus ville ge sin Kyrka.

Läs mer…


Intervju med Ulrika Erlandsson – ordförande för Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN)

   


Caritas Sverige – Fasteaktionen 2017 – Stöd insatserna till norra Sydsudan


S:t Botvids katolska församling – Fittja och S:t Ansgars katolska församling – Södertälje konfirmandläger i Marielund 10-12 mars 2017


Årsmötet för Caritas Jönköping 2017

Årsmötet för Caritas i Jönköping den 12 mars 2017 började med den sedvanliga livliga gemenskapen kring kaffeborden. Sedan hälsades Pieter van Gylswyk från Caritas Sverige välkommen. Pieter berättade bland annat om arbetet med att stötta de olika Caritasföreningarna i stiftet och tyckte att verksamheten i vår församling S:t Franciskus var förhållandevis omfattande. Han passade också på att inbjuda den som så önskar att komma och hälsa på vid Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum i Gamla Stan i Stockholm, där stiftet har många av sina kontor, bland annat Caritas Sverige.

Läs mer…


Sveriges Unga Katoliker


Rådsforum i Jönköpings kristna samarbetsråd 2017

Diakon Göran Fäldt lämnar sitt uppdrag för församlingen i Jönköpings kristna samarbetsråd efter över 20 år. Efterträdare är Maria Carelli Martinsson och Miroslaw Moszczynski. Jönköpings kristna samarbetsråd (JKS) omfattar omkring 15 gemenskaper och är det enda ekumeniska rådet med lång och bred erfarenhet av praktiskt samarbete och gemenskapsfrämjande initiativ i Jönköping. Senast har diakon Göran lett en grupp pastorer på en resa till Rom ”I Paulus spår”(oktober 2016). Nye ordförande Kenneth Petterson, församlingsledare för Alliansmissionen, avtackar på bilden Göran tillsammans med Anna-Lena Thoursie, pastor i Korskyrkan. Rådsforum är JKS årsmöte och ägde detta år rum hos Frälsningsarmén den 16 mars.

Foto Maria Carelli Martinsson


Kära Vänner,

som många av Er säkert vet, så driver vi en Youtube-kanal med katolskt innehåll ”Katolsk Horisont”. På detta sätt försöker vi sprida Den Goda Nyheten med hjälp av internet. Vi har precis förberett reklamaffischer för vår kanal. Om någon av Er skulle vilja hjälpa oss att nå ett större antal mottagare och ifall ni vet vart man skulle kunna hänga upp en sådan affisch ber vi Er om kontakt med följande adress: jonkoping@katolskakyrkan.se där ni anger Er adress och antalet affischer. Affischerna är i A4format. Vi tackar Er hjärtligt för Er hjälp.

Gud välsigne Er.

Gråbröderna


Kurs i Katolsk lära och tro

med Kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

S:t Franciskus Katolska Församling i Jönköping

reb

* Kursen riktar sig till alla som är intresserade av den katolska tron, oavsett om det är inför en eventuell upptagning i Kyrkans fulla gemenskap eller inte. Kursen riktar sig också till er som redan är katoliker, men som vill få hjälp att komma ihåg det ni lärde er en gång i tiden.

* Kursbok som alla deltagare ska ha: Katolska Kyrkans Lilla Katekes (den gröna boken) som kan köpas i vår butik eller på kontoret för 150 kr.

* Själva kursen är gratis men man ombeds att skriva in sig på närvarolistan. Ingen anmälan behövs.

* Vilket rum som används för kursen meddelas i Mässan strax före kursen som alltid hålls på en söndag kl. 12.30.

6 november 2016

27 november 2016

4 december 2016

15 januari 2017

29 januari 2017

5 februari 2017

12 februari 2017

5 mars 2017

19 mars 2017

2 april 2017

7 maj 2017

21 maj 2017 – kursen avslutad
Vi planerar att spela in kursen för att den ska gå att se på vår YouTube kanal: Katolsk Horisont.

Välkomna till kursen!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde