Sankt Franciskus Katolska Församling

”Idag förföljs cirka 100 miljoner kristna runt hela världen. Grundorsaken till detta är att människor valt att följa Jesus. Allt tyder dessutom på att denna siffra kommer att öka.” (Open Doors)

 

BÖNEVAKA FÖR FÖRFÖLJDA KRISTNA I HELA VÄRLDEN

S:T FRANCISKUS KATOLSKA KYRKA I JÖNKÖPING

FREDAG 7 JUNI KL. 18.00 TILL 22.00

 

PROGRAM

  1. 18.00– Mässan för förföljda kristna (med Vesper och Pingstnovenan).

Tillbedjan och bön:

  1. 19.00 – med sång (”Laudamus Te” kören)
  2. 19.15 – på polska (polska grupp)
  3. 19.30 – på tigrinska (eritreanska grupp)
  4. 20.00 – på tagalog (filipinska grupp)
  5. 20.15 – på arabiska (syriska grupp)
  6. 20.45 – på kaldeiska (kaldeiska grupp)
  7. 21.00 – på svenska (Jönköping Unga Katoliker)
  8. 21.30 – på engelska (CuperTinointernational students group)


Församlingen

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

 

Swish

 För kollekt och gåvor till församlingen:

1235444013

(S:t Franciskus församling Jönköping)

 

För betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

 

Vi har även ett bankgiro för våra insamlingar

665-3950

 (S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru (genom passionistsyster Claire).

Skriv: Peru

3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra behövande.

Skriv: Behövande (alt. barnhem)

4) gåvor i samband med dop, bröllop och begravning:

Skriv: förrättning

 

5) endast hyra av S:ta Clarasalen

Skriv: Clarasal

Med bön och önskan om Guds välsignelse över dem som ger ekonomiskt stöd åt vår församlings och Gråbrödernas verksamhet och apostolat!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde