Sankt Franciskus Katolska Församling

Manligt och kvinnligt i äktenskapets sakrament


Konfirmation i S:t Franciskus katolska kyrka 10 september 2017

Fjorton ungdomar tog emot Bekräftelsens Sakrament av vår biskop, Hans eminens kardinal Anders Arborelius OCD, under Högmässan söndagen den 10 september.

Den tvååriga förberedelsen har letts av Pater Wladyslaw Mezyk OFMConv.

Rosenkransen, som bads särskilt denna dag för konfirmanderna och deras familjer, leddes av församlingens husmor, Gunilla Ronquist, en halvtimma före Mässan.

De fjorton konfirmanderna var:

Gustav Bäck

Olivia Gora

Piotr Gora

Erik Hansson

Lydia Kada

Ernest Laskowski

Erik Martinsson

Clara Morello Miravet

Joel Sennerstrand

Marina Shamoun

Adam Sobczyk

Sinthujem Soleman

Amelia Szylejko

Lika Tricia Irakoze

Detta är bara ett urval av bilderna. Fotografen tog på var och en av konfirmanderna under kardinalens handpåläggning samt smörjelsen med krisma. Bilderna kan man ladda ner gratis på vårt kontor. Ta med dig ett USB minne.

Fotograf: Jonas Hubbe


 

Firandet av Jungfru Marias födelse 8 september 2017

Som vi brukar i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping så firade vi vår himmelska Moder Marias födelse så högtidligt vi kunde. Klostrets staty av Mariabarnet placeras i koret framför altaret. Detta är en tradition hos Gråbröderna (Conventualfranciskanerna) sedan den Helige Josef av Copertinos tid på 1600-talet.

Vår organist och kör var på plats och efter Högmässan sjöngs Vesper. Efter gudstjänsterna var de närvarande inbjudna till Gråbröderna för grillad kors och andra onyttiga saker.

Läs mer…


Låt oss prata om… Församlingen


De Nordiska Ungdomsdagarna Vadstena 2017


Den helige Cyprianus’ martyrium

den 18 september AD 258

ur ”Vita Cypriani” av diakonen Pontius (styckena 17-19)

Ur diakonen Pontius’ skrift

”Således läser alltså domaren från sin tavla domen som han strax innan inte hade läst igenom – en andlig dom som inte skulle uttalas överilat – en dom värdig en sådan biskop och ett sådant vittne: en ärorik dom i vilken han kallades en sekts fanbärare och en fiende till gudarna och som en som skulle bli ett mönster för sitt folk; och att med hans blod en regel skulle formuleras. Ingenting kunde vara mer fullständigt, ingenting mer sant, än denna dom. Ty allt som sades var gudomligt, även om det uttalades av en hedning.

Det är inte heller någonting att överhuvud taget förundras över, eftersom prästerna är vana att profetera om lidandet. Han hade varit en fanbärare och förtrogen med undervisning om innebörden av att bära Kristi fana; han hade varit en fiende till gudarna och gett befallning om att avgudarna skulle förstöras. Dessutom gav han sina vänner ett föredöme, eftersom han var den förste i provinsen som skulle viga martyriets första frukter i en tid då många var på väg att följa efter på liknande sätt. Och genom hans blod började en regel ta form; men det var genom martyrernas regel som de själva bekräftade regeln genom det föredöme de gav i sitt eget blod. På så sätt efterliknade de sin lärare och fick en ära liknande hans.

Läs mer…


Ord inför Herrens Dag. 24:e söndagen ”under året” 2017


Välkomna till äktenskapsförberedande kurs

Varmt välkomna till den äktenskapsförberedande kursen i S:t Franciskus’ katolska församling! I de flesta fall är det skönt att gå en kurs i vad äktenskapet innebär i god tid för bröllopet. De sista veckorna blir i alla fall nästan alltid en riktig utmaning. Man ska hinna med alla praktiska förberedelser, syskon, familj och gäster, kläder och blommor, allt! Har man då kursen bakom sig kan man i lugn och ro ägna sig åt de praktiska detaljerna närmare bröllopet!

Meningen med kursen över tid är att man ska kunna diskutera och prata om flera viktiga frågor mellan träffarna i kyrkan. Så bered er på ett utbyte av alla idéer om livet i äktenskap! I gruppen träffar ni andra som gärna delar med sig av sina tankar och frågor.

I Bibeln hör vi talas om vår första skapelse: ”Vi skall göra människor till vår avbild, lika oss” (1 Mos 1:26). Och vi hör Gud välsigna oss och säga till oss: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er” (1 Mos 1:26). Jesus vår Herre säger i Nya testamentet: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt” (Matt 19:5-6). Ja, Bibeln och Kyrkan har mycket att bidra med av kunskaper, erfarenheter och insikter!

Äktenskapet är verkligen Guds mästerverk. Ur det spirar nytt mänskligt liv. Det är Guds plan för människan! För att utrusta oss för livets vandring har Kyrkan förmedlat tre initiationssakrament till oss, dopet, första kommunionen och konfirmationen (bekräftelsens sakrament). De som gifter sig delar ett varaktigt och pågående särskilt sakrament med varandra, äktenskapets sakrament.

Det är en underbar resa som börjar i livet när man funnit varandra och vill dela livets alla sidor med varandra.

Mycket varmt välkomna! Dagar är lördagar mellan 11 och 13. Datum: 30.9, 28.10, 2.12, 27.1. Plats, Katolska kyrkan, Jönköping, S:t Nikolausrummet.

Diakon Göran


De Nordiska Ungdomsdagarna 2017. Sakramental Tillbedjan


De Nordiska Ungdomsdagarna 2017. Predikan av kardinal Arborelius


Broderligt besök från Italien, Slovenien och Danmark

Onsdagen den 6 september 2017 kom vår generalassistent, Pater Miljenko Hontic OFMConv, med tre medbröder och hälsade på i S:t Franciskus Gråbrödrakloster i Jönköping. Två av våra medbröder flyttade från Kroatien och Slovenien i februari i år (ett reportage om detta finns på vår hemsida). Nu kom de för första gången på besök i Sverige tillsammans med den slovenske provinsministern, även han gjorde sitt första besök i vårt land.

Läs mer…


Några glimtar från Marocko

I ett antal år har jag rest med en av mina medbröder från Italien. Vi brukar växla vem som bestämmer resmålet. I år var det hans tur och det blev Marocko. Han slutar som kyrkoherde i sin församling och hade lovat en sista resa för sina församlingsmedlemmar. Men det var fler än jag som tvekade. Vi blev bara tjugofyra personer allt som allt, tre av oss präster. Min medbroder uppmuntrade oss gång på gång innan resan att värmen skulle vi inte oroa oss för, det är så låg luftfuktighet i Marocko… Jo, jo! Så fort vi kom ut från flygplatsen i Casablanca den 17 augusti 2017 ville jag bara falla ner på marken. Det var 45 grader i skuggan och luftfuktigheten ska vi inte tala om.

Vi hade en rolig guide med oss och hans stående fras var: ”Förstår ni? Ja, ja!”

 

Casablanca förknippar vi med Ingrid Bergmans film med samma namn, en klassiker. Men någon Ingrid eller Bogart såg staden Casablanca inte röken av. Filmen är inspelad i Hollywood. Men en rik amerikan har öppnat en dyr restaurang med samma namn som baren i filmen.

Läs mer…


Renovering av badrum i Gråbrödernas kloster

Prästbostaden i S:t Franciskus katolska församling byggdes av Passionisterna år 1974. År 1990 fräschades två av badrummen upp inför Gråbrödernas övertagande. Gästrummets badrum förblev som det var från 1974.

För något år sedan besöktes församlingen av representanter för stiftets byggnadsråd och man inspekterade samtliga lokaler. En arbetspärm delades ut till samtliga församlingar och där står angivet vad som ska och vad som bör åtgärdas.

Den första punkten för vår församlings byggnader var prästbostadens (dvs. klostrets) badrum.

Församlingens Kyrko- och pastoralråd beslutade att utöka med två badrum för att samtliga bröder skulle ha sitt eget badrum.

Det blev firman MASKAB AB i Habo som anlitades. Arbetet började i slutet på maj månad och det gick mycket raskt, trots att det var en del flytt av väggar mm. som krävdes. Arbetet leddes av firmas ägare, Sebastian Rzepa, som med stor kunnighet och med en enorm portion charm och positivt bemötande gjorde stort intryck.

Läs mer…


Ord inför Herrens Dag. 23:e söndagen ”under året” 2017


Bra att veta om biktens sakrament


De Nordiska Ungdomsdagarna 2017. Den heliga mässan


De Nordiska Ungdomsdagarna 2017. Föredrag av kardinal Arborelius


De Nordiska Ungdomsdagarna 2017. De danska katolikernas dans


De Nordiska Ungdomsdagarna 2017. Mariaprocessionen


Tro


En franciskan kämpar i köket

Pater Witolds mission impossible


Låt oss prata om ungdomar i Kyrkan


Kardinal Arborelius – om påvliga uppmaningen ”Amoris Laetitia”

 


Intervju med Kardinal Anders Arborelius om att vara kristen


Intervju med Kardinal Anders Arborelius:

”Den nye svenska kardinalen säger att interkommunion med lutheranerna inte är möjlig”

Stockholm (Kath.net/CWN.jg). I en intervju med John L. Allen jr. från det oberoende katolska forum Crux har Kardinal Anders Arborelius förklarat att ett gemensam eukaristifirande mellan katoliker och lutheraner inte är möjligt trots det teologiska närmandet mellan kyrkorna som kommit till uttryck i det ”Gemensamma uttalandet” från den 31 oktober 2016 då påven Franciskus under hjärtliga och högtidliga former medverkade i Lund med anledning av firandet av grundandet av Lutherska världsförbundet 1947. Inom den evangelisk lutherska kyrkan i Sverige finns flera olika uppfattningar om eukaristin. En del medlemmar i den lutherska kyrkan har en uppfattning som står mycket nära den katolska kyrkan medan andra har en starkt avvikande grundsyn. Ett av de svåraste problemen är att klarlägga vilken som är Svenska kyrkans position. Många inom kyrkan anser med tanke på det gemensamma uttalandet den 31 oktober 2016 att ett gemensamt nattvardsfirande skulle vara möjligt, sade biskopen av Stockholm. Den katolska kyrkan kan inte gå så långt utan måste hålla fast vid att skillnaderna är för stora, betonade Arborelius. Kardinal Arborelius växte upp som lutheran. Som tjugoåring blev han upptagen i den katolska kyrkans gemenskap. Han är den förste svensk som utnämnts till kardinal.

(Översättning från tyska, Göran Fäldt)

Originalartikel på engelska klicka här

 


Församlingen

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

 

Swish

 För kollekt och gåvor till församlingen:

1235444013

(S:t Franciskus församling Jönköping)

 

För betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

 

Vi har även ett bankgiro för våra insamlingar

665-3950

 (S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru (genom passionistsyster Claire).

Skriv: Peru

3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra behövande.

Skriv: Behövande (alt. barnhem)

4) gåvor i samband med dop, bröllop och begravning:

Skriv: förrättning

 

5) endast hyra av S:ta Clarasalen

Skriv: Clarasal

Med bön och önskan om Guds välsignelse över dem som ger ekonomiskt stöd åt vår församlings och Gråbrödernas verksamhet och apostolat!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde



Kära Vänner,

som många av Er säkert vet, så driver vi en Youtube-kanal med katolskt innehåll ”Katolsk Horisont”. På detta sätt försöker vi sprida Den Goda Nyheten med hjälp av internet. Vi har precis förberett reklamaffischer för vår kanal. Om någon av Er skulle vilja hjälpa oss att nå ett större antal mottagare och ifall ni vet vart man skulle kunna hänga upp en sådan affisch ber vi Er om kontakt med följande adress: jonkoping@katolskakyrkan.se där ni anger Er adress och antalet affischer. Affischerna är i A4format. Vi tackar Er hjärtligt för Er hjälp.

Gud välsigne Er.

Gråbröderna