Sankt Franciskus Katolska Församling

Kardinal Arborelius OCD med Gråbröderna på Katolsk Horisont


Saints of Lisieux Nordic Pilgrimage 2018


Relikerna kommer till Jönköping – Välkomna!Sakramental Tillbedjan


Stiftsungdomsdagarna i Vadstena 2018


Ord inför Herrens Dag. 24:e söndagen ”under året” 2018


Varför finns jag?Välkomna till äktenskapsförberedande kurs 2018/2019


Goda böcker – Avsnitt 6


Kardinal Scola: kommunionen för de omgifta motsäger Kyrkans undervisning

Kardinal Angelo Scola

Att bryta mot läran skulle strida mot äktenskapets natur, sa kardinalen.

Den välkände kardinalen Angelo Scola som 2013 var vadhållarnas favorit vid påvevalet har kommit tillbaka i den kontroversiella frågan om kommunionen för de omgifta. Förre ärkebiskopen av Milano försvarar i en ny längre intervju Kyrkans traditionella lära nämligen att de frånskilda och omgifta inte kan ta emot kommunionen annat än de beslutat leva i ”fullkomlig återhållsamhet”.

Denna lära ”hör till det kristna äktenskapets egen natur”, sa kardinalen, eftersom det finns ett nära samband mellan äktenskapets förbund och förbundet mellan Kristus och Kyrkan. Kardinalen har uttryckt sin uppfattning till påven Franciskus i en privataudiens.

Läs mer…


Ord inför Herrens Dag. 23:e söndagen ”under året” 2018


Sveriges Unga Katoliker

Stiftsungdomsdagarna i Vadstena 2018

Föredrag av biskop Saad Sirop


Sveriges Unga Katoliker

Stiftsungdomsdagarna i Vadstena 2018

Den heliga mässan


Sveriges Unga Katoliker

Stiftsungdomsdagarna i Vadstena 2018

Predikan av Fader Andreas Diaz


Förberedande novena inför heliga Thérèse och hennes föräldrars relikfärd – september 2018

Reliker av Heliga Thérèse och hennes helgonförklarade föräldrar, Louis och Zélie Martin, kommer att gästa Norden (Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island) med början (i domkyrkan i Stockholm) fredag kväll den 28 september. Samma dag, på kvällen, kommer relikerna till S:t Franciskus katolska församlingskyrka.

I Jönköping kommer vi att fira detta mycket högtidligt: Vid mottagandet av relikerna firas Mässa till Heliga Thérèse ära, hela natten blir kyrkan öppen för att kunna vörda relikerna. På måndag morgon (1 oktober) firas Mässa till Heliga Louis och Zélies ära innan relikerna förs vidare till karmelitnunnorna i Glumslöv. Programmet för relikernas vidare färd (september – november) genom Norden presenteras på separat kalender.

Läs mer…


Novena för september 2018 inför Thérèse relikfärd genom Norden


Lite svensk folkmusik med Pius Fredestad


Varför vi stannar kvar och Viganós vittnesbörd

Mässans texter på söndagarna under denna skräckfyllda sommar har ofta varit kusligt träffande. Det började med Jeremias polemik mot de onda herdarna som förleder Herrens fårahjord (25:e juli) och fortsatte till berättelsen om de många lärjungar som avvek efter det ”outhärdliga” talet om livets bröd (26:e augusti). Det är fullständigt förståeligt att fler än en katolik har satt i halsen vid ordet ”helig” under de senaste månaderna, när de, av Kyrkan, förväntas bekräfta det i Trosbekännelsen och Offertoriet. Men, även om det är förståeligt, vittnar det ändå om ett missförstånd. Skälet till detta följer omedelbart efter berättelsen om dem som avvek (Joh 6:60-69), när Jesus frågar de tolv om de också vill gå sin väg. Simon Petrus svarade: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord.”

Läs mer…


Pater Dariusz Kowalczyk SJ svarar James Martin SJ. Den polske teologen varnar för ”homoheresin”

P. Dariusz Kowalczyk SJ ock p. James Martin SJ. Fot. Dawid Tatarkiewicz/FORUM+By Kerry Weber (Wikimedia Commons)

” Enskilda, konkreta personer förtjänar alltid respekt och förståelse, men inte den skadliga ideologin som förkunnas av LGBT aktivisterna. Denna ideologi blir inte god av att man häller pseudo-evangelisk (låtsas evangelisk?) sås på den”- anser Professor Dariusz Kowalczyk SJ, dekanus för Teologiska Fakultetet vid Påvliga Universiteteten Gregoriana i Rom.

 

Från Aposteln Paulus till James Martin:

En uppmaning att öppna våra församlingar för LGBT-personer dvs. lesbiska, homosexuella män, bisexuella och transpersoner, riktades av den amerikanske jesuiten P. James Martin i Dublin under hans anförande på det Internationella Familjemötet. Den amerikanske jesuiten beklagade sig över att Kyrkan har sårat och fortsätter att såra LGT personer, som ju själva inte valt sin sexuella läggning. Däremot- anser han- kan de tillföra särskilda gåvor till Kyrkan. Fader Martin påminner att Gud älskar homosexuella, och därför borde även vi älska dem. Dessutom manar han till att likt Jesus stå på de förföljdas sida, och LGBT personer är förföljda. Den amerikanske prästen understryker att ifall Kyrkan hade lyssnat mer till LGBT samfundets röst skulle 90 proc. av homofobin och fördomarna mot denna grupp i världen att försvinna. F. Martin påminner vid detta tillfälle också om Jesus möte med den samariska kvinnan. Han konstanterar att Jesus inte straffade eller dömde henne utan lyssnade till henne. Det han inte nämner är dock att kvinna i Jesus känner igen Messias inte för att han var trevlig mot henne utan för att han sade till henne en högst otrevlig sanning: ” Du har haft fem män, och den som Du har nu, är inte din man”. James Martin tiger förvisso inte om behovet av omvändelse men understryker att för Jesus är gemenskapen viktigast, först därefter kommer omvändelsen, för vi alla är ju i slutändan syndare. Från apostolisk tid har Kyrkan först kallat till omvändelse, för att sedan kunna bli en del av de troendes gemenskap. Martin förefaller ändra på denna ordning. Det viktigaste, enligt honom, är att vara tillsammans. S:t Petrus däremot ropar i sitt första anförande: ”Se till att ni blir räddade undan detta vilsegångna släkte!” Apostlagärningarnas författare tillägger, att den som mottog Petrus undervisning blev döpt.

Läs mer…


Att lita på Guds plan


Fader James Martin – en falsk tröst

Fader James Martin, s.j. 23 augusti 2018

Av något oförklarligt skäl gick jag till en präst i den lokala församlingen när jag var 16 år gammal med min medelmåttiga, katolska uppfostran hemifrån. Jag var inte riktigt klar över varför jag ville träffa honom. AIDS-krisen var det stora samtalsämnet och jag var rädd för jag hade nyligen förstått jag var ”gay”. I mig fanns en ängslig liten ensam kille som inte hade manliga vänner och inga idoler att se upp till. Den katolska tron betydde ingenting för mig längre men jag ville prata med en man – vilken man som helst – för jag visste inte vart jag skulle vända mig överhuvudtaget. Jag fick sätta mig ner i försoningsrummet och försökte få fram några enkla ord i min nervositet. ”Jag är gay,” sa jag. Prästen försäkrade mig att Gud förstod. Gud hade ”gjort mig sådan”. När han på ett lite trevande sätt uttryckte medkänsla och förståelse kom jag ihåg att ”religionskunskapslektionerna” på mellan-och högstadiet talat mycket om samvetet som alltid borde komma först och som var viktigast. Prästen menade att jag praktiken måste tänka ”safe sex”. Det var samvetets egentliga funktion. Det skulle leda mig att handla ”med ansvar”.

Läs mer…


En ny katekesserie av den neokatekumenala vandringen

i S:t Franciskus Katolska Församling i Jönköping

En ny katekesserie för unga och vuxna skall börja den 20 aug 2018 kl 19.00 i församlingen. Katekeserna är öppna för alla, troende som icke troende, rika som fattiga, äldre som unga. De är en kallelse till omvändelse, till att ta på sig sin egen verklighet. Katekeserna är en inre upplysning av Guds kärlek till människan, de skall hjälpa oss alla att se Gud i våra liv på ett mycket konkret sätt. Dessa katekeser är en nedstigande vandring inom oss själva så som i dopfunten innan att bli döpt, så att så småningom kan vi återupptäcka dopets nåd.

Katekeserna skall fortsätta i ca två månader varje måndag och torsdag kl 19.00

Läs mer…


Läran om det exklusivt manliga prästämbetet är definitiv, säger prefekten för Troskongregationen

Luis Ladaria, prefekt för Troskongregationen (foto CNS)

Blivande kardinalen Luis Ladaria har sagt att kvinnlig prästvigning aldrig kan bli möjlig

Att bara män kan prästvigas giltigt är en sanning som ingår i den katolska tron och som inte kommer att ändras och som inte kan ändras, har troskongregationsprefekten, blivande kardinal Luis Ladaria, sagt. ”Det är allvarligt oroande att finna att det finns röster som låter sig höras som i en del länder sår tvivel i denna doktrins definitiva natur,” sa blivande kardinalen enligt en artikel i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano.

S:t Johannes Paulus II har i en formell förklaring 1994 bekräftat Kyrkans konstanta undervisning och praxis när han sagt att ”Kyrkan inte har någon auktoritet alls att överföra prästvigningens sakrament till kvinnor och att denna bedömning skall omfattas definitivt av alla Kyrkans trogna.”

Läs mer…


Intervju med Kardinal Anders Arborelius:

”Den nye svenska kardinalen säger att interkommunion med lutheranerna inte är möjlig”

Stockholm (Kath.net/CWN.jg). I en intervju med John L. Allen jr. från det oberoende katolska forum Crux har Kardinal Anders Arborelius förklarat att ett gemensam eukaristifirande mellan katoliker och lutheraner inte är möjligt trots det teologiska närmandet mellan kyrkorna som kommit till uttryck i det ”Gemensamma uttalandet” från den 31 oktober 2016 då påven Franciskus under hjärtliga och högtidliga former medverkade i Lund med anledning av firandet av grundandet av Lutherska världsförbundet 1947. Inom den evangelisk lutherska kyrkan i Sverige finns flera olika uppfattningar om eukaristin. En del medlemmar i den lutherska kyrkan har en uppfattning som står mycket nära den katolska kyrkan medan andra har en starkt avvikande grundsyn. Ett av de svåraste problemen är att klarlägga vilken som är Svenska kyrkans position. Många inom kyrkan anser med tanke på det gemensamma uttalandet den 31 oktober 2016 att ett gemensamt nattvardsfirande skulle vara möjligt, sade biskopen av Stockholm. Den katolska kyrkan kan inte gå så långt utan måste hålla fast vid att skillnaderna är för stora, betonade Arborelius. Kardinal Arborelius växte upp som lutheran. Som tjugoåring blev han upptagen i den katolska kyrkans gemenskap. Han är den förste svensk som utnämnts till kardinal.

(Översättning från tyska, Göran Fäldt)

Originalartikel på engelska klicka här


Församlingen

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

 

Swish

 För kollekt och gåvor till församlingen:

1235444013

(S:t Franciskus församling Jönköping)

 

För betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

 

Vi har även ett bankgiro för våra insamlingar

665-3950

 (S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru (genom passionistsyster Claire).

Skriv: Peru

3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra behövande.

Skriv: Behövande (alt. barnhem)

4) gåvor i samband med dop, bröllop och begravning:

Skriv: förrättning

 

5) endast hyra av S:ta Clarasalen

Skriv: Clarasal

Med bön och önskan om Guds välsignelse över dem som ger ekonomiskt stöd åt vår församlings och Gråbrödernas verksamhet och apostolat!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde


Kära Vänner,

som många av Er säkert vet, så driver vi en Youtube-kanal med katolskt innehåll ”Katolsk Horisont”. På detta sätt försöker vi sprida Den Goda Nyheten med hjälp av internet. Vi har precis förberett reklamaffischer för vår kanal. Om någon av Er skulle vilja hjälpa oss att nå ett större antal mottagare och ifall ni vet vart man skulle kunna hänga upp en sådan affisch ber vi Er om kontakt med följande adress: jonkoping@katolskakyrkan.se där ni anger Er adress och antalet affischer. Affischerna är i A4format. Vi tackar Er hjärtligt för Er hjälp.

Gud välsigne Er.

Gråbröderna