Sankt Franciskus Katolska Församling

Kardinal Arborelius OCD med Gråbröderna på Katolsk Horisont


Aktuell vecka 27 maj – 3 juni 2018

27 maj, 4:e söndagen i månaden: Heliga Trefaldighets Dag

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Undervisning för barn – avslutning för terminen 10.00

* Högmässa 11.00

* Kyrkoherdens katekes för vuxna 12.30, Oratoriet

* Mässa syrisk katolsk rit 13.00

* Mässa på vietnamesiska 16.00

* Mässa på engelska 16.00 (Oratoriet), efteråt CuperTino grupp S:t Antoniusrummet, 17.00-19.00

* Mässa i Vetlanda 16.00

Läs mer…


Det preliminära resultatet från vallokalerna pekar på storseger för aborterna på Irland

(Photo by BARRY CRONIN / AFP) (Photo credit should read BARRY CRONIN/AFP/Getty Images)

Resultatet kommer att bana vägen för radikalt tillåtande lagar i landet

Två vallokalsmätningar pekar mot att Irländarna röstat överväldigande mot att behålla det åttonde grundlagstillägget och därigenom banat väg för att införa radikalt tillåtande abortlagar.

När röstningen avslutats visar en opinionsmätning gjord av Ipsos/MRBI att ”Ja” sidan, som är för upphävande av tillägget, leder med 68% mot 32%, En annan uppskattning gjord av TV kanalen RTE fick ihop 69,4 % mot 30,6 %. Den officiella rösträkningen börjar på lördag 26 maj klockan 09.00.

Läs mer…


Ord inför Herrens Dag. Heliga Trefaldighets Dag 2018


Irland, aborterna och åttonde grundlagstillägget

Ordet för ofödd på iriska, ”Beo gan Bhreith”, översätts ordagrant med ”Lever, men är ännu inte född”.

Ledare: Om åttonde grundlagstillägget upphävs förlorar det ofödda barnet allt lagligt skydd.

Irländska röstberättigade gör sig i skrivande stund i ordning att den 25 maj gå till valurnorna och lägga sin röst i en fråga som en gång i tiden ansetts otänkbar i republiken Irland, nämligen att eventuellt rösta bort åttonde avdelningen i den irländska grundlagen, vilken fullt ut skulle legalisera aborterna i det övervägande katolska landet.

Åttonde grundlagstillägget röstades igenom på Irland 1983 med ett nationellt stöd på 67%. Det erkänner lika rätt till liv för modern och det ofödda barnet vilket innebär att aborter på Irland är olagliga utom i det fall då moderns hälsa är i farozonen. I en del av texten kan vi läsa: ”Staten erkänner de oföddas rätt till liv och med vederbörlig hänsyn samma rätt för modern och garanterar i sina lagar att så långt det är praktiskt möjligt med bindande kraft respektera, försvara och hävda denna rätt.”

Läs mer…


Franciskus helg med Franciskanska Sekularorden


Ord inför Herrens Dag. Pingstdagen 2018


Goda böcker – Avsnitt 5


Maria helg i Jönköping

En av de mer kända katolska förkunnare som reser runt i världen är Pater Paul Maria Sigl, grundare av Family of Mary. Sedan ett antal år tillbaka introducerades Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, kyrkoherde i Jönköping, och Pater Paul. Ett flertal församlingsmedlemmar åkte då ner till en böndag i Amsterdam där åtskilliga tusen troende hade samlats. Denna böndag var helt överväldigande.
http://www.amsterdamapparitions.com/

Pater Paul Maria lät höra av sig i höstas och undrade om han inte kunde ha en böndag eller två i S:t Franciskus församling i Jönköping. Men vi undrade hur det skulle gå till? Och särskilt när vi hade varit med om massmötet i Amsterdam…
Men den kände förkunnaren ansåg inte att det var ett hinder att komma till en ”liten” församling i Sverige.

Läs mer…


Pater Paul Maria Sigl: Vår Fru av Alla Folk – budskapet. 28 april 2018


Intervju med Pater Paul Maria Sigl, grundaren av Family of Mary om Marias betydelse för våra liv


Val och fria beslut i dagligt kristet liv

Är det vår allmänna inställning som gör oss till moraliskt goda personer eller är det våra fritt valda gärningar? Äktenskapets sakrament har djupa moraliska rötter i den Heliga Skrift och i Kyrkans lära. Sakramentet kan bevara dopets nåd och få den att växa och vidgas i kärlek. Texterna som följer vill vara till hjälp för en fördjupad förståelse för alla giftas val och beslut.

Läs mer…


Medicinska behandlingsinsatser och organdonationer – vad säger Kyrkan?


Ärkebiskopen förklarar varför han undertecknat uttalandet som bekräftar Kyrkans lära om äktenskapet

Ärkebiskop Luigi Negri, emeritus av Ferrara-Comacchio

Rom, 4 januari 2018 (LifeSiteNews) – ”Människor är förvirrade. Förvirringen finns och det är allvarligt. Ingen vid sina sinnens fulla bruk kan förneka det” – det har en namnunderskrift till ett uttalande som försvarar ”de oföränderliga sanningarna om det sakramentala äktenskapet” sagt. Ärkebiskop Luigi Negri, som gjort gemensam sak med en tidigare nuntie i USA och undertecknat uttalandet, förklarade i dag i en intervju med den italienska nyhetsförmedlingen La Nuova Bussola varför han undertecknat.

I ett brett upplagt samtal om den aktuella förvirringen i Kyrkan sa ärkebiskopen emeritus av Ferrara-Comacchio i norra Italien att den Martin Luther som presenterats under 500-årsjubileet av den protestantiska reformationen ”inte finns”, och att vi behöver se ”traditionens strålglans” återkomma och bära frukt i de kristnas liv.

Läs mer…


Intervju med Kardinal Anders Arborelius:

”Den nye svenska kardinalen säger att interkommunion med lutheranerna inte är möjlig”

Stockholm (Kath.net/CWN.jg). I en intervju med John L. Allen jr. från det oberoende katolska forum Crux har Kardinal Anders Arborelius förklarat att ett gemensam eukaristifirande mellan katoliker och lutheraner inte är möjligt trots det teologiska närmandet mellan kyrkorna som kommit till uttryck i det ”Gemensamma uttalandet” från den 31 oktober 2016 då påven Franciskus under hjärtliga och högtidliga former medverkade i Lund med anledning av firandet av grundandet av Lutherska världsförbundet 1947. Inom den evangelisk lutherska kyrkan i Sverige finns flera olika uppfattningar om eukaristin. En del medlemmar i den lutherska kyrkan har en uppfattning som står mycket nära den katolska kyrkan medan andra har en starkt avvikande grundsyn. Ett av de svåraste problemen är att klarlägga vilken som är Svenska kyrkans position. Många inom kyrkan anser med tanke på det gemensamma uttalandet den 31 oktober 2016 att ett gemensamt nattvardsfirande skulle vara möjligt, sade biskopen av Stockholm. Den katolska kyrkan kan inte gå så långt utan måste hålla fast vid att skillnaderna är för stora, betonade Arborelius. Kardinal Arborelius växte upp som lutheran. Som tjugoåring blev han upptagen i den katolska kyrkans gemenskap. Han är den förste svensk som utnämnts till kardinal.

(Översättning från tyska, Göran Fäldt)

Originalartikel på engelska klicka här


Församlingen

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

 

Swish

 För kollekt och gåvor till församlingen:

1235444013

(S:t Franciskus församling Jönköping)

 

För betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

 

Vi har även ett bankgiro för våra insamlingar

665-3950

 (S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru (genom passionistsyster Claire).

Skriv: Peru

3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra behövande.

Skriv: Behövande (alt. barnhem)

4) gåvor i samband med dop, bröllop och begravning:

Skriv: förrättning

 

5) endast hyra av S:ta Clarasalen

Skriv: Clarasal

Med bön och önskan om Guds välsignelse över dem som ger ekonomiskt stöd åt vår församlings och Gråbrödernas verksamhet och apostolat!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde


Kära Vänner,

som många av Er säkert vet, så driver vi en Youtube-kanal med katolskt innehåll ”Katolsk Horisont”. På detta sätt försöker vi sprida Den Goda Nyheten med hjälp av internet. Vi har precis förberett reklamaffischer för vår kanal. Om någon av Er skulle vilja hjälpa oss att nå ett större antal mottagare och ifall ni vet vart man skulle kunna hänga upp en sådan affisch ber vi Er om kontakt med följande adress: jonkoping@katolskakyrkan.se där ni anger Er adress och antalet affischer. Affischerna är i A4format. Vi tackar Er hjärtligt för Er hjälp.

Gud välsigne Er.

Gråbröderna