Sankt Franciskus Katolska Församling

Kardinal Arborelius OCD med Gråbröderna på Katolsk HorisontSakramental Tillbedjan med kaldeiska unga katoliker


Pater Joseph Maria på Guardiansmöte i Polen

Två gånger om året kallas alla föreståndare (guardianer) i våra franciskanska kloster till möte av provinsministern. Denna termin hölls mötet den 27-29 november 2017 i polska stiftet Koszalins reträtt- och konferens hus utanför själva staden.

Det var cirka trettio deltagare på mötet inklusive rektorn för postulanterna, Pater Rafal Zarzycki OFMConv, känd i Sverige då han var verksam i flera år i Jönköping och även cirka ett år i Linköping.

Provinsminister, Pater Jan Maciejowski OFMConv, ledde mötet till vilket även Jönköpings gråbrödraklosters guardian, Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, var kallad.

Någon polska kan inte den svenske guardianen, så Pater Rafal fick även agera tolk. Efter många år är svenskan fortfarande flytande. Kanske ett tecken från ovan att han kommer tillbaka…

Foto: Pater Joseph Maria


Caritas julbasar 2017

Den tredje helgen i november håller vi sedan flera år tillbaka Caritas Julbasar i S:t Franciskus katolska församling på Torpa, Jönköping.

Som varje år kunde man äta lunchrätter från olika länder: Vietnam, Irak, Polen, Kroatien… Och ta för sig vid ett dignande kaffebord. Där serverades hembakade kakor så att det saftades i munnen!

Loppisen i år var mycket elegant förberedd. Sedan kunde man stiga in i The Catholic Room – bäst med solglasögon på! – för där sken och strålade silversaker i mängd, både för det elegant dukade bordet och för hemmet i allmänhet. Husmor, Gunilla Ronquist, basade för försäljningen av allt silver: ”Folk är lite rädda för silver, för det extra arbetet med att putsa, men används det regelbundet (läs: dagligen) behöver det nästan aldrig putsas!” Det var hennes råd. Så fram med silvret ur skåpen och har du inget: köp på vår basar nästa år!

Gruppen som stöder skolor i Bangladesh hade ett bord och flera lottringar såldes.

Vid ingången till basaren stod leksystrar från Sankta Elisabeths rysk-ortodoxa kloster i Minsk, Vitryssland. De säljer föremål för sin stora hjälpverksamhet bland sjuka, hemlösa, barn mm. Det är flera år nu som de kommer till vår basar och de är mycket uppskattade. Syster Anna och Syster Xenia känner vi sedan ett par år tillbaka. Som vanligt sålde de allt för andakten (ikoner, rökelse mm.) samt handgjorda juldekorationer av olika slag.

Foto: Gråbröderna


Firandet av Miraklernas Herre – El Senor de los Milagros

Onsdagen den 18 oktober, som i Kyrkans allmänna kalender är helgad åt Evangelisten Lukas, firar katoliker från Peru över hela världen Miraklernas Herre (El Senor de los Milagros).

Vid Mässan kl. 12.00, då firandet inföll på en onsdag, hade vi en särskild andakt efter Mässan.

I Lima firas denna fest på ett sätt som är svårt att beskriva.

Här är lite historia bakom bilden och firandet:

Läs mer…


100-års jubileum av Militia Immaculatae

Den 16 oktober 1917 grundade vår medbroder, den Helige Maximilian Maria Kolbe, tillsammans med några medbröder på vårt prästseminarium i Rom (”Casa Kolbe”) den numera världsvida Marianska andliga rörelsen Militia Immaculatae – Marie Härskara. Det firas världen över och i vår församling (som är svenska sätet för MI) firade vi detta jubileum på följande sätt:

 

Söndagen den 15 oktober:

* Högmässa 11.00 MI-jubileumsmässa

* Föredrag av kyrkoherden: ”Maria och MI” 12.30

Måndagen den 16 oktober (själva jubileumsdagen):

* Mässa 12.00

* Barmhärtighetens Krona 15.00

* Kaffe i S:ta Clarasalen 15.30

* Föredrag om att viga sig till Maria 16.00

* Sakramentet ställs ut för tillbedjan 17.15

* Bikt 17.15

* Rosenkrans 17.30

* Högmässa med Vesper 18.00

* Festmåltid för alla närvarande i S:ta Clarasalen efter Mässan

 

Glädjande nog hade vi fyra personer som önskade bli upptagna i MI genom vigning under Mässan, tre unga män och en kvinna.

Ytterligare personer önskade bli upptagna i MI genom inskrivning. Båda formerna är enligt MI:s stadgar godkända från Militians huvudsäte i Rom.

 

Den 8 december – Immaculatahögtiden – kommer ytterligare medlemmar att bli vigda till den Obefläckade Jungfrun.

Foto: Ulf Söderberg och Pater Joseph Maria Nilsson

Obs! Föredragen kan ni se på vår YouTube kanal:

Katolsk Horisont


Vad säger Gud om förhållandet man och hustru?

Abraham och Sara

Om vi ett ögonblick lämnar alla de problem det sekulära samhället med dess autonoma människosyn har och i stället försöker undersöka och lyfta fram de kristna aspekterna på livet mellan man och kvinna tillsammans kan vi upptäcka vad sakramentet äktenskap innehåller och egentligen betyder. Det undervärderar inte psykologiska insikter eller värdet av relationell ”träning” i ett pars förhållande. Sådana erfarenhetsgrundade aspekter är av värde i professionella insatser för att hantera kriser av olika slag, även om man ofta tvingas inse att insatserna inte alltid löser allvarliga problem, inte heller att de alltid förebygger kriser och problem i äktenskapet i det långa loppet. Men de kan avdramatisera konflikter vilket i alla fall temporärt är ett resultat bra nog i sig.

Är äktenskapets sakrament två sakrament?

Det finns först ett sakrament mellan mannen och kvinnan. Det är mellan två unika personer som förbundet, med Guds bekräftelse, först kommer till för att sedan utvidgas till ett familjens sakrament när äktenskapet bär sina första frukter i barn. Här ska vi försöka finna grunden för båda dessa sakrament i tur och ordning. Källorna för förståelsen är Bibeln och Kyrkans heliga tradition. Dessa två är för katoliker uppenbarelsens källor. Att framhärda i opposition mot vad Kyrkan officiellt lär på detta område är alltid en allvarlig sak vars konsekvenser också beskrivs i den kanoniska lagen (§ 750, med tillägget § 2), som är ett juridiskt komplement till det Andra Vatikankonciliets undervisning.

Läs mer…


Ord inför Herrens Dag. 2:a söndagen i Advent 2017


Kaldeiskt firande inför Julen 25 november 2017 i Jönköping


Frågor och svar om katolsk tro – Del 3


“Har vi kanske kommit till tidens slut” – intervju med Kardinal Burke

Kardinal Burke talar om splittring, tidens slut och om vad han skulle göra om han valdes till påve (Getty)

Av Paolo Gambi, Catholic Herald

Torsdagen 30 november 2017

Under det gångna året har kardinalen Raymond Burke ofta stått i nyheternas centrum. Han själv och tre andra kardinaler skrev till Påve Franciskus ett brev med de berömda dubia – de fem frågorna som handlade om Franciskus’ uppmaning Amoris Laetitia om familjerna.

Sedan dess har den amerikanske kardinalen dragits in i en maktkamp med Malteserorden vars beskyddare han är. Därefter utnämndes han till sin förvåning att ingå i Högsta Domstolen i den Apostoliska Signaturan. Där hade han suttit som ordförande 2008 till 2014 men sedan förflyttats av påven Franciskus.

Jag fick träffa honom strax före första årsdagen av Dubia vid ett firande i basilikan S:t Appolinarius in Classe i Ravenna, som organiserades av Coordinamento Nazionale del Summorum Pontificum och Ärkeängeln S:t Mikaels kulturförening.

PG. Ers Eminens, ni har nyligen talat om vår samtid som ”realistiskt apokalyptisk”. Och ni sa också att ”förvirringen, splittringen och misstagen” inom den Katolska kyrkan som kommer från ”herdarna” till och med på högsta nivå ger en antydan om att vi ”kanske befinner oss” vid tidens slut. Skulle ni vilja ge oss hjälp att förstå vad ni menar med detta?

KARDINAL RAYMOND BURKE. I nuläget råder det förvirring och feluppfattningar om de mest grundläggande frågorna i Kyrkans lära, exempelvis när det gäller äktenskapet och familjen. Tanken att människor som lever i oordnade föreningar skulle kunna ta emot sakramenten är en kränkning av sanningen, både när det gäller äktenskapets oupplöslighet och Eukaristins helighet.

S:t Paulus säger oss i sitt första brev till Korinthierna att vi, innan vi kommer närmare för att ta emot Kristi kropp, måste rannsaka oss själva eller annars dra en dom över oss genom att ta emot eukaristin ovärdigt. Förvirringen i Kyrkan går emellertid ännu längre därför att det råder förvirring om handlingar som i sig själva är onda, och om de verkligen finns, vilket naturligtvis är den moraliska lagens grund. När den grunden börjar ifrågasättas inom Kyrkan, sätts hela ordningen för det mänskliga livet och hela ordningen för Kyrkan själv i fara.

Läs mer…


Är dagens genusteorier ”olycksbådande”?

av Diakon Göran Fäldt

Man har i våra dagar all anledning att fråga sig varför de så kallade genusteorierna har hamnat i den politiskt-etiska agendan också i Sverige. På hög politisk nivå (Skolverket) har det nämligen sagts att ”skolans mål skall vara jämställdhet och att genus visar vägen att nå målet” (jfr SOU 1998:6). Vad menar man då egentligen med ”genus” och varför har det blivit kontroversiellt? De flesta föräldrar blir stegvis medvetna om att ett nytt synsätt på manligt-kvinnligt får genomslag redan från förskolan. Som katoliker kan vi känna oss oförstådda i den allmänna diskussionen och kanske fundera över varför så många inom Kyrkan står för andra värderingar och vill värna om dem.

Läs mer…


Norsk biskop välkomnar “seger för samvetsfriheten” sedan en ”läkare för livet” vunnit ett överklagande i domstol

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo och Trondheim (foto Getty)

av Dan Hitchens

Katarzyna Jachimowicz avskedades för att ha vägrat sätta in aborterande medel.

En norsk domstol har försvarat en läkares rätt att hänvisa till samvetet då hon haft invändningar mot abort. Katarzyna Jachimowicz, som ursprungligen kommer från Polen, har arbetat på en familjemottagning i Sauerhads kommun (Telemarks fylke). Hon avskedades sedan hon vägrat insätta livmoderinlägg (IUD, IUCD, ICD) som kan vara orsak till att ett ofött barn dör. En domstol i Sauerhad försvarade till en början den lokala hälsovårdsmyndighetens beslut om avsked.

Men Överklaganderätten i Agder menade i sitt domslut att Jachimowicz’ rätt till hänvisning till samvetet under Europakonventionens mänskliga rättigheter hade överträtts.

Domaren sa att skälen till avsked var otillräckliga, eftersom en patient utan svårigheter kunde få spiral insatt av annan medicinskt utbildad personal.

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo och Trondheim har sagt att beslutet var en “seger för samvetsfriheten”.

Läs mer…


Advent: Kom Herre Jesus, kom!


Ord inför Herrens Dag. 1:a söndagen i Advent 2017


Encyklikan Humanae vitae – 50 årsjubileum 2018. Sanningens kraft


Vad revolutionen lett fram till. En intervju med Mary Eberstadt

Mary Eberstadt. Foto, Wikimedia Commons 4.0

Vad är identitetspolitik för något?

Begreppet förklaras i Stanfords filosofilexikon som ”en politisk aktivitet och ett teoriskapande i vissa sociala grupper av personer som upplevt orättvisa”. Det är inte politik i vanlig mening. Det är snarare ett sätt att bekräfta en identitet med någon, eller några grupper, som uppfattar sig som förtryckta. När man uppfattar sig själv som förtryckt har man samtidigt fått en väsentlig del av sin ”identitet”.

Identitetspolitiken kom enligt forskarna fram så sent som under de senaste trettio åren och det rör sig för det mesta om lite yngre personer som tror att det är just det här som är ”politik”. Det kommer ofta till dramatiska utlopp av ett slag vi sett personligen eller i nyhetsmedia – våldsamma protester och till exempel allt fler fall då talare på högskolorna störs och avbryts eller hindras på plattan eller andra offentliga platser. Gemensamma nämnare är känslorna och oförnuftet. Jag skrev inte artikeln (The Primal Scream of Identity Politics, The Weekly Standard, nov 2017, övers. anm.) för att avfärda identitetpolitikens primalnatur, utan för att försöka förstå varifrån allt detta, djupt kända, irrationella kommer.

Läs mer…


Är äktenskapet en verklig kallelse?

Äktenskapet – ett av de sju sakramenten Roger van der Weyden, 1445

När vi talar om kallelse i betydelsen Guds kallelse till en livsform som en väg till kristen fullkomlighet måste vi uppfatta Kyrkans nya betoning av lekmännens avgörande betydelse i missionen, det vill säga evangeliets förkunnelse genom trovärdigt vittnesbörd av alla de döpta. Kyrkans andliga historia visar då tydligt att vägen till helighet i den moderna tiden inte ses som reserverad för de döpta personer som väljer det celibatära livet som monialer eller munkar, präster i ett stift eller ordenspräster. Äktenskapet är verkligen en helig kallelse, som fått värdighet av sakrament.

Förändringen blir tydligare från 1500-talet och växer sig allt starkare, bland annat genom ordnarnas ”tredje ordnar” för dem som lever ”i världen”, och andra ”skolor” för lekmännen. Det gudsvigda livet fortsätter att vara det mest radikala sättet att efterfölja Jesus som ju själv aldrig ingick äktenskap och som därför i Kyrkans hela långa liv inbjudit till en lika radikal efterföljelse av Honom själv. Gud har kallat dessa särskilda personer till ett ledarskap under Kristus som Kyrkans huvud. De är kallade att vara det sakramentala livets förvaltare och tjänare i ett tredelat ämbete, biskop, präst och diakon, alla kallade att tjäna hela Guds folk i den kyrka Kristus grundat på klippan, Petrus.

Det blir nu i ljuset av Kyrkans undervisning i vår tid den mest centrala och viktigaste uppgiften att lyfta upp och stärka alla dem som förberetts för äktenskap och som i frihet valt varandra för alltid. Därför behövs – nu mer än någonsin – en pastoral omsorg om familjerna och en familjeteologi som kan tas emot i tro och som kan förverkligas som en kallelse från Gud Skaparen själv.

Läs mer…


Familjemiddag i Linköping 11 november 2017


Encyklikan Humanae vitae – 50 årsjubileum 2018. Naturlagen och samvetet


Barn behöver syskon – samhället familjer

av Göran Fäldt

Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj, Stockholm

I

Barn behöver syskon – samhället familjer.

”Ge akt på dig själv, mitt barn, vad du än företar dig, och visa dig väluppfostrad vart du än kommer. Gör inte mot någon det du själv avskyr. Dela ditt bröd med de hungriga och dina kläder med de nakna. Ge bort allt du kan undvara, mitt barn, och följ inte din allmosa med missunnsamma blickar. Prisa alltid Gud, be honom att han leder dig rätt och gör ditt liv lyckligt och alla dina tankar kloka”. Tobits bok 4: 14b-15a, 16, 19a.

För det första är det viktigt för barn att ha flera syskon därför att de lär sig att leva med andra människor redan i sin egen familj. Ju fler syskon, ju fler olika, ju fler tillfällen att förstå människors olikheter och på ett naturligt sätt ge och ta i det vardagliga livets alla omständigheter. Syskon gör världen mindre främmande och skrämmande. Barn med syskon har en trygg och välbekant uppväxtmiljö och slipper oroa sig för det yttre landskapets alla orosmoment.

Läs mer…


Säger ännu en yrkesgrupp nej till kristna?

Felix Ngole, som stoppades i karriären på grund av sina kommentarer online. (Christian Concern)

Av Ann Widdecombe

Felix Ngole har avstängts från utbildningen i socialt arbete på grund av sin uppfattning om äktenskapet. För kristna är det ett obevekligt besked.

Felix Ngole är en kristen som fick sluta sin utbildning i socialt arbete vid Sheffields Universitet, därför att han 2015 på Facebook skrivit att han var av samma uppfattning som en vigselförrättare i Kentucky, som vägrat åta sig samkönade äktenskap och hänvisat till Bibeln med länkar.

Läs mer…


Opus Dei – en presentation


Australiens förre premiärminister: En omdefiniering av äktenskapet har stora konsekvenser

Tony Abbott var premiärminister i Australien 2013-2015; foto Drop of Light/Shutterstock

Av Michelle Bauman

Om australiensarna skulle rösta för en omdefiniering av äktenskapet i landet skulle konsekvenserna bli ödesdigra, har förre premiärministern Tony Abbot varnat.

”Idén att definitionen av äktenskapet skulle kunna ändras utan återverkningar, är ett intellektuellt bedrägeri”, sa han.

Abbot talade den 1 november med CNA (Catholic News Agency) inför ett opinionsforum om Australiens pågående folkomröstning om äktenskapet. Värdar för Forum som hölls i New York City var ADF International (Alliance Defending Freedom), en alliansbyggande grupp för mänskliga rättigheter som värnar för religionsfriheten, livets helighet, äktenskapet och familjen.

Läs mer…


Kardinal Müller: ”Jag har inte sagt att omgifta undantagsvis kan gå till kommunionen”

Kardinal Gerhard Müller, tidigare Prefekt för Troskongregationen

”Amoris Laetitia kan, och måste, tolkas på ortodoxt sätt i enhet med katolsk tradition”

Att det finns undantag i frågan om omgiftas möjlighet till kommunionen, förnekar kardinal Gerhard Müller, enligt en italiensk webbsida.

         La Nuova Bussola Quotidiana uppger att kardinalen talat med dem i ett telefonsamtal och då tagit avstånd från påståenden att han skulle vara öppen för att tillåta skilda och omgifta att ta emot kommunion i undantagsfall.

”Nej, Dubia står sig och är inte överspelat”, sade han. ”Syftet med mitt inlägg var bara att hävda att det enda sättet att tolka Amoris Laetitia är att göra det i överensstämmelse med Guds Ord i Bibeln, med tidigare Magisterium och med traditionen från de stora koncilierna i Florens, Trient och Andra Vatikankonciliet.”

Påståendena kom sedan kardinal Müller skrivit ett förord till en bok av filosofen Rocco Buttiglioni, som försvarar Amoris Laetitia. Kardinal Müller har där skrivit att Amoris inte kan tolkas på ett sätt som strider mot Kyrkans tidigare lära, men han har också nämnt att ”förmildrande omständigheter” kan föreligga i en icke ordnad förening.

Läs mer…


Några ord om kallelsen


Bibel 2000 i katolsk förpackning


Encyklikan Humanae vitae – 50 årsjubileum 2018. Kärlekens kraft


Maximilian Maria Kolbe, Maria och en livsregel


Intervju med Kardinal Anders Arborelius:

”Den nye svenska kardinalen säger att interkommunion med lutheranerna inte är möjlig”

Stockholm (Kath.net/CWN.jg). I en intervju med John L. Allen jr. från det oberoende katolska forum Crux har Kardinal Anders Arborelius förklarat att ett gemensam eukaristifirande mellan katoliker och lutheraner inte är möjligt trots det teologiska närmandet mellan kyrkorna som kommit till uttryck i det ”Gemensamma uttalandet” från den 31 oktober 2016 då påven Franciskus under hjärtliga och högtidliga former medverkade i Lund med anledning av firandet av grundandet av Lutherska världsförbundet 1947. Inom den evangelisk lutherska kyrkan i Sverige finns flera olika uppfattningar om eukaristin. En del medlemmar i den lutherska kyrkan har en uppfattning som står mycket nära den katolska kyrkan medan andra har en starkt avvikande grundsyn. Ett av de svåraste problemen är att klarlägga vilken som är Svenska kyrkans position. Många inom kyrkan anser med tanke på det gemensamma uttalandet den 31 oktober 2016 att ett gemensamt nattvardsfirande skulle vara möjligt, sade biskopen av Stockholm. Den katolska kyrkan kan inte gå så långt utan måste hålla fast vid att skillnaderna är för stora, betonade Arborelius. Kardinal Arborelius växte upp som lutheran. Som tjugoåring blev han upptagen i den katolska kyrkans gemenskap. Han är den förste svensk som utnämnts till kardinal.

(Översättning från tyska, Göran Fäldt)

Originalartikel på engelska klicka här


Församlingen

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

 

Swish

 För kollekt och gåvor till församlingen:

1235444013

(S:t Franciskus församling Jönköping)

 

För betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

 

Vi har även ett bankgiro för våra insamlingar

665-3950

 (S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru (genom passionistsyster Claire).

Skriv: Peru

3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra behövande.

Skriv: Behövande (alt. barnhem)

4) gåvor i samband med dop, bröllop och begravning:

Skriv: förrättning

 

5) endast hyra av S:ta Clarasalen

Skriv: Clarasal

Med bön och önskan om Guds välsignelse över dem som ger ekonomiskt stöd åt vår församlings och Gråbrödernas verksamhet och apostolat!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

KyrkoherdeKära Vänner,

som många av Er säkert vet, så driver vi en Youtube-kanal med katolskt innehåll ”Katolsk Horisont”. På detta sätt försöker vi sprida Den Goda Nyheten med hjälp av internet. Vi har precis förberett reklamaffischer för vår kanal. Om någon av Er skulle vilja hjälpa oss att nå ett större antal mottagare och ifall ni vet vart man skulle kunna hänga upp en sådan affisch ber vi Er om kontakt med följande adress: jonkoping@katolskakyrkan.se där ni anger Er adress och antalet affischer. Affischerna är i A4format. Vi tackar Er hjärtligt för Er hjälp.

Gud välsigne Er.

Gråbröderna