Sankt Franciskus Katolska Församling

Kardinal Arborelius OCD med Gråbröderna på Katolsk Horisont


Aktuell vecka 17 juni – 24 juni 2018

17 juni, 3:e söndagen i månaden: XI Söndagen under året

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Mässa på slovenska 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa på kroatiska 12.30 (S:ta Clarasalen efteråt)

* Mässa på polska 14.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 16.00 (S:ta Clarasalen efteråt) med katekes

Läs mer…


Pengarna, makten och Humanae Vitae – historien som glömdes bort

Atlas vid Rockefeller Center. Foto: ‘Another Believer’ CC 4.0

Washington DC, 11 juni, 2018 (CNA). Kontroversen kring den påvliga encyklikan Humanae Vitae, som återigen bekräftat katolsk lära om preventivmetoderna för 50 år sedan, kan inte förstås utan kännedom om bakgrunden i det välfinansierade nätverket för befolkningskontroll efter Andra Världskriget.

I nätverket återfinns tunga namn i biståndsorganisationer som Ford Foundation och John D. Rockefeller III. En forskare har skrivit om det här nätverket i flera årtionden. ”Kampanjen för att övertyga katoliker, ledare och allmänhet att den traditionella synen på sexualiteten, aborterna och äktenskapet var föråldrad, var utbredd och bedrevs på flera fronter,” berättade historieprofessorn vid Arizona State University, Donald Critchlow, för CNA.

Läs mer…


Humanae vitae – kontinuitet i Kyrkans lära


Ord inför Herrens Dag. 11:e söndagen ”under året” 2018


Gråbrödernas välkomnande till EWTN Nordic


Påven Paulus VI vid ett församlingsbesök i Rom i april 1972 (foto CNA)

Det är ett viktigt ögonblick för Kyrkan i det här landet, säger en präst

Nästan 500 brittiska präster har undertecknat sitt fulla stöd för läran i Humanae Vitae. Präster i hela landet har undertecknat dokumentet när nu encyklikans 50-årsjubileum närmar sig. Humanae Vitae har bekräftat traditionell kristen lära om familjen och sexualiteten och upprepat Kyrkans totala motstånd till artificiell kontraception.

I dokumentet säger prästerna:

Vid tidpunkten för Humanae Vitaes offentliggörande förkastade många dess budskap och varningar. Många ansåg att läran att användningen av kontraceptiva åtgärder i alla enskilda fall var ’absolut uteslutet’ och ’i sig självt felaktigt’ var svår att acceptera och utmanande att förkunna. Femtio år senare har så mycket kommit fram i vårt samhälle som har varit till skada för det mänskliga livet och för kärleken.

Läs mer…


I en katolsk sakristia: kyrktvätt


En malaysisk biskop ställer upp på det ’pastorala uppropet’ för kommunionen och läran om moralen

Katoliker måste visa uppriktig ånger för sina synder och ett beslut att undvika all synd för att få ta emot kommunionen (Getty)

I det pastorala upprop som skrivits på av 250 präster ber prästerna biskoparna att fördöma felaktiga uppfattningar om kommunion för frånskilda omgifta och andra frågor. I uttalandet heter det att katoliker måste visa uppriktig ånger för sina synder och ett beslut att undvika all synd för att få ta emot kommunionen

En pensionerad malaysisk biskop har skrivit på en vädjan att följa den traditionella läran om moralen och sakramenten.

Biskop emeritus Anthony Lee Kik Hin, som avgick från stiftet Miri 2013, har ställt sig bakom det pastorala uppropet som undertecknats av 250 präster i 39 länder sedan det lanserats 2 maj. De som organiserat uppropet har nyligen sagt att uttalandet missförståtts som en ”förklädd kritik” av påven Franciskus’ Amoris Laetitia. Uttalandet, som ber biskoparna att offentligt bekräfta Kyrkans lära och förkasta felaktigheter, är icke desto mindre en indirekt hänvisning till de meningsskiljaktigheter som följt på Amoris.

Läs mer…


I en katolsk sakristia: inför Konfirmation


Kommissionens ordförande: ”’Humanae Vitae’ behöver ingen uppdatering”

Påven Paulus VI (Public domain/Wikipedia)

Professor Gilfredo Marengo säger att ”vi är kallade att välkomna den som den är och tillämpa den med en förstående pastoral planering”

Vatikanstaten – Den professor som suttit som ordförande i en Humanae Vitae studiegrupp inom Vatikanen har betonat att den Salige Paulus VI:s encyklika ”inte behöver uppdateras.”

Professor Gilfredo Marengo vid Påvliga teologiska institutet för studier om äktenskapet och familjen talade med Catholic National Agency (CNA) vid presentationen av hans senaste bok Chiesa Senza Storia, Storia Senza Chiesa (Kyrkan utan historien, Historien utan Kyrkan, ej översatt till svenska, övers. anm.) som tar upp Gaudium et Spes och ser på dess implikationer och konsekvenser. Gaudium et Spes var Andra Vatikankonciliets pastorala konstitution om Kyrkan i den moderna världen.

Läs mer…


I en katolsk sakristia: förberedelse inför Mässa


Läran om det exklusivt manliga prästämbetet är definitiv, säger prefekten för Troskongregationen

Luis Ladaria, prefekt för Troskongregationen (foto CNS)

Blivande kardinalen Luis Ladaria har sagt att kvinnlig prästvigning aldrig kan bli möjlig

Att bara män kan prästvigas giltigt är en sanning som ingår i den katolska tron och som inte kommer att ändras och som inte kan ändras, har troskongregationsprefekten, blivande kardinal Luis Ladaria, sagt. ”Det är allvarligt oroande att finna att det finns röster som låter sig höras som i en del länder sår tvivel i denna doktrins definitiva natur,” sa blivande kardinalen enligt en artikel i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano.

S:t Johannes Paulus II har i en formell förklaring 1994 bekräftat Kyrkans konstanta undervisning och praxis när han sagt att ”Kyrkan inte har någon auktoritet alls att överföra prästvigningens sakrament till kvinnor och att denna bedömning skall omfattas definitivt av alla Kyrkans trogna.”

Läs mer…


De heliga gifta – Louis och Zélie – om deras liv


Ord inför Herrens Dag. 10:e söndagen ”under året” 2018


Franciskansk andlighet


Att förstå sin samtid – vad säger encyklikan Humanae Vitae?


Leopold Mandić – ett kroatiskt helgon


Kardinal Woelkys starka ord om eukaristifirandet

Kardinal Woelky talar i katedralen i Köln efter Corpus Christiprocessionen (foto YouTube)

Kardinalen tog tillfället i akt efter Corpus Christiprocessionen att med kraft försvara den traditionella läran om kommunionen

Ärkebiskopen av Köln, Rainer Maria Kardinal Woelky, har använt det tillfälle Kristi Kropps och Blods firande erbjudit för att stärka försvaret av sina invändningar mot den tyska biskopskonferensens förslag att ge protestantiska makar till katoliker tillträde till den heliga kommunionen. I ett kort tal inför en fullsatt katedral i Köln strax efter stadens traditionella procession överblickade han styrkepositionerna inför ännu en drabbning i frågan om interkommunionen med överraskande uppriktiga ord: ”Det har talats mycket om eukaristifirandet de senaste veckorna. En del säger ’Vad handlar det här om? Det här är ju struntprat!’ Andra har till och med sagt, ’Det här ju buskteater!’ Men jag säger – det är en fråga om liv och död… Det är en fundamental fråga! Och det därför vi måste gå in i kampen och söka den rätta vägen.

Läs mer…


Medicinska behandlingsinsatser och organdonationer – vad säger Kyrkan?


Intervju med Kardinal Anders Arborelius:

”Den nye svenska kardinalen säger att interkommunion med lutheranerna inte är möjlig”

Stockholm (Kath.net/CWN.jg). I en intervju med John L. Allen jr. från det oberoende katolska forum Crux har Kardinal Anders Arborelius förklarat att ett gemensam eukaristifirande mellan katoliker och lutheraner inte är möjligt trots det teologiska närmandet mellan kyrkorna som kommit till uttryck i det ”Gemensamma uttalandet” från den 31 oktober 2016 då påven Franciskus under hjärtliga och högtidliga former medverkade i Lund med anledning av firandet av grundandet av Lutherska världsförbundet 1947. Inom den evangelisk lutherska kyrkan i Sverige finns flera olika uppfattningar om eukaristin. En del medlemmar i den lutherska kyrkan har en uppfattning som står mycket nära den katolska kyrkan medan andra har en starkt avvikande grundsyn. Ett av de svåraste problemen är att klarlägga vilken som är Svenska kyrkans position. Många inom kyrkan anser med tanke på det gemensamma uttalandet den 31 oktober 2016 att ett gemensamt nattvardsfirande skulle vara möjligt, sade biskopen av Stockholm. Den katolska kyrkan kan inte gå så långt utan måste hålla fast vid att skillnaderna är för stora, betonade Arborelius. Kardinal Arborelius växte upp som lutheran. Som tjugoåring blev han upptagen i den katolska kyrkans gemenskap. Han är den förste svensk som utnämnts till kardinal.

(Översättning från tyska, Göran Fäldt)

Originalartikel på engelska klicka här


Församlingen

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

 

Swish

 För kollekt och gåvor till församlingen:

1235444013

(S:t Franciskus församling Jönköping)

 

För betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

 

Vi har även ett bankgiro för våra insamlingar

665-3950

 (S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru (genom passionistsyster Claire).

Skriv: Peru

3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra behövande.

Skriv: Behövande (alt. barnhem)

4) gåvor i samband med dop, bröllop och begravning:

Skriv: förrättning

 

5) endast hyra av S:ta Clarasalen

Skriv: Clarasal

Med bön och önskan om Guds välsignelse över dem som ger ekonomiskt stöd åt vår församlings och Gråbrödernas verksamhet och apostolat!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde


Kära Vänner,

som många av Er säkert vet, så driver vi en Youtube-kanal med katolskt innehåll ”Katolsk Horisont”. På detta sätt försöker vi sprida Den Goda Nyheten med hjälp av internet. Vi har precis förberett reklamaffischer för vår kanal. Om någon av Er skulle vilja hjälpa oss att nå ett större antal mottagare och ifall ni vet vart man skulle kunna hänga upp en sådan affisch ber vi Er om kontakt med följande adress: jonkoping@katolskakyrkan.se där ni anger Er adress och antalet affischer. Affischerna är i A4format. Vi tackar Er hjärtligt för Er hjälp.

Gud välsigne Er.

Gråbröderna