Sankt Franciskus Katolska Församling

Augusti 2019

1 torsdag Alfonso Maria de´ Liguori

* Mässa 08.00

 

2 fredag: (Jesu Hjärta fredag)

Maria, Änglarnas Drottning – Porziunculaavlaten

(läs om detta firande på sidorna 14-15 i månadsbrevet)

* Bön för kallelser (Vi ber för nya kallelser till äktenskapet, prästämbetet eller gudsvigda livet och för dem som redan svarade) inför Sakramentet 17.00

Rosenkransen börjar 17.30

* Bikt 17.00

* Mässa 18.00

* Ungdomar syrisk grupp S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

 

3 lördag: (Marie Obefläckade Hjärta lördag)

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Bikt 9.00

* Mässa 10.00

* S:t Antoniusrummet 10.00-11.00 filippinska gruppen

* Mässa på tagalog 11.00

* S:ta Clarasalen 11.00-14.00 filippinska gruppen 

* Mässa kaldeisk rit 17.00, + S:ta Clarasalen till 20.00

 * Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Antoniusrummet 17.00

 

4, 1:a söndagen i månaden: XVIII söndagen under året

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Mässa på polska 10.00, S:ta Clarasalen till 12.00

* S:t Antoniusrummet 12.00-13.00 polsk förening

* Högmässa 11.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 Obs! inställd

* Mässa i Nässjö 17.00

 

 

Expeditionen öppnar igen efter semesterstängt idag

 

 

5 måndag, prästernas lediga dag

Santa Maria Maggiore basilikans invigning – Maria Snö

* Mässa 12.00

* Körövning S:t Antoniusrummet 18.00

 

6 tisdag Kristi Förklarings Fest

* Bikt 17.15

* OBS! Mässa 18.00

 

7 onsdag

(Hela Mänsklighetens Faders Fest – läs i slutet på brevet)

* Mässa 12.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00

* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

  

8 torsdag Dominicus (fest även för franciskanorden)

* Mässa 18.00

 

9 fredag Teresia Benedicta av Korset

* Mässa 08.00

* Kaldeiska ungdomsgruppen S:ta Clarasalen 18.00-21.00

* Ungdomar syrisk grupp S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

 

10 lördag Laurentius

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa 10.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00 S:ta Clarasalen

* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Antoniusrummet 17.00

 

11, 2:a söndagen i månaden: XIX söndagen under året

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Högmässa 11.00

* OFS, S:t Antoniusrummet 12.00-15.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 Obs! inställd

 

12 måndag, prästernas lediga dag

* Mässa 12.00

* Körövning S:t Antoniusrummet 18.00

 

13 tisdag

* Mässa 08.00

14 onsdag Maximilian Maria Kolbe

* Mässa 12.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00

* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

 

15 torsdag Jungfru Marie Upptagning till Himmelen högtid – förpliktande kyrkdag

* Mässa 12.00

* Bikt 17.15

* Rosenkrans 17.30

* Högmässa 18.00

* Högtidlig Vesper efter Mässan

 

16 fredag (Brynolf av Skara)

* Mässa 08.00

* Ungdomar syrisk grupp S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

* Kaldeiska gruppen S:ta Clarasalen 17.00-20.00

 

17 lördag

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa 10.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00 S:ta Clarasalen till 20.00

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Antoniusrummet 17.00

 

18, 3:e söndagen i månaden: XX söndagen under året

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Konfirmandundervisning 10.00 Inskrivning och start

* Mässa på slovenska 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa på kroatiska 12.30 S:ta Clarasalen efteråt

* Mässa på polska 14.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 16.00 S:ta Clarasalen med katekes

 

 

 

19 måndag, prästernas lediga dag

* Mässa 12.00

* Körövning S:t Antoniusrummet 18.00

 

20 tisdag Bernard av Clairvaux

* Mässa 08.00

 

21 onsdag Pius X

* Mässa 12.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00

* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

 

22 torsdag Jungfru Maria Drottningen

* Mässa 08.00

 

23 fredag Rosa av Lima

* Mässa 08.00

* Kaldeiska ungdomsgruppen S:ta Clarasalen 18.00-21.00

 

24 lördag Aposteln Bartolomaios Fest

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa10.00

* Mässa Gheez rit 12.00-14.00

* S:ta Clarasalen 14.00-15.00 eritreanska gruppen

* Undervisning för kaldeisk barn 15.00-16.30 alla lokaler

* Mässa kaldeisk rit 17.00, S:ta Clarasalen till 20.00

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Antoniusrummet 17.00

 

25, 4:e söndagen i månaden

* Barn- och Familjemässa 9.00

* Bikt 10.00

* Undervisning för barn börjar för höstterminen 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 S:ta Clarasalen

* Mässa på vietnamesiska 16.00

* Mässa på engelska 16.00 Oratoriet

* CuperTino grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

 

26 måndag, prästernas lediga dag

* Mässa 12.00

* Körövning S:t Antoniusrummet 18.00

 

27 tisdag Monica (Augustinus mor)

* Mässa 08.00

 

28 onsdag Augustinus

* Mässa 12.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00

* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

 

29 torsdag Johannes Döparens Martyrium

* Mässa 08.00

 

30 fredag

* Mässa 08.00

* Ungdomar syrisk grupp S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

 

31 lördag

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa 10.00

* Dop 12.00 (Lukas)

* Undervisning för kaldeisk barn 15.00-16.30 alla lokaler

* Mässa kaldeisk rit 17.00, S:ta Clarasalen till 20.00

* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Antoniusrummet 17.00

 


Församlingen

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

 

Swish

 För kollekt och gåvor till församlingen:

1235444013

(S:t Franciskus församling Jönköping)

 

För betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

 

Vi har även ett bankgiro för våra insamlingar

665-3950

 (S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru (genom passionistsyster Claire).

Skriv: Peru

3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra behövande.

Skriv: Behövande (alt. barnhem)

4) gåvor i samband med dop, bröllop och begravning:

Skriv: förrättning

 

5) endast hyra av S:ta Clarasalen

Skriv: Clarasal

Med bön och önskan om Guds välsignelse över dem som ger ekonomiskt stöd åt vår församlings och Gråbrödernas verksamhet och apostolat!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde