100-års jubileum av Militia Immaculatae

Den 16 oktober 1917 grundade vår medbroder, den Helige Maximilian Maria Kolbe, tillsammans med några medbröder på vårt prästseminarium i Rom (”Casa Kolbe”) den numera världsvida Marianska andliga rörelsen Militia Immaculatae – Marie Härskara. Det firas världen över och i vår församling (som är svenska sätet för MI) firade vi detta jubileum på följande sätt:

 

Söndagen den 15 oktober:

* Högmässa 11.00 MI-jubileumsmässa

* Föredrag av kyrkoherden: ”Maria och MI” 12.30

Måndagen den 16 oktober (själva jubileumsdagen):

* Mässa 12.00

* Barmhärtighetens Krona 15.00

* Kaffe i S:ta Clarasalen 15.30

* Föredrag om att viga sig till Maria 16.00

* Sakramentet ställs ut för tillbedjan 17.15

* Bikt 17.15

* Rosenkrans 17.30

* Högmässa med Vesper 18.00

* Festmåltid för alla närvarande i S:ta Clarasalen efter Mässan

 

Glädjande nog hade vi fyra personer som önskade bli upptagna i MI genom vigning under Mässan, tre unga män och en kvinna.

Ytterligare personer önskade bli upptagna i MI genom inskrivning. Båda formerna är enligt MI:s stadgar godkända från Militians huvudsäte i Rom.

 

Den 8 december – Immaculatahögtiden – kommer ytterligare medlemmar att bli vigda till den Obefläckade Jungfrun.

Foto: Ulf Söderberg och Pater Joseph Maria Nilsson

Obs! Föredragen kan ni se på vår YouTube kanal:

Katolsk Horisont