2017 års firande av Jesu Heliga Anletes Fest och Askonsdagen

Tisdagen den 28 februari, Fettisdagen, infaller i år Jesu Heliga Anletes Fest. Vi firar denna fest enligt följande:

* Bikt 17.15

* Rosenkrans 18.00

* Högmässa 18.00

* Högtidlig Vesper med Gottgörelsebön inför Sakramentet.

Direkt efter att Sakramentet ställts in i tabernaklet välsignas de som önskar med Heliga Anletets välsignade olja.

Bakgrund till firandet av Jesu Heliga Anletes Fest:

År 1938 bad Jesus i en privatuppenbarelse Saliga Maria Pierina De Micheli (1890-1945) om att en särskild fest (tisdagen före Askonsdagen) skulle instiftas som ärar Hans Heliga Anlete: ”Se hur jag lider. Så få människor förstår mig och vilken otacksamhet får inte jag stå ut med från dem som säger att de älskar mig! Jag har gett er mitt Hjärta som ett påtagligt tecken för min stora kärlek till er och jag ger er mitt Anlete som tecken på min sorg över era synder. Jag önskar att man ärar mitt Anlete med en särskild fest dagen innan Askonsdagen. Firandet ska föregås av en novena med vilken de troende ger mig gottgörelse och förenar sig med min smärta.”

Redan som tolvåring fick Giuseppina, som hon hette innan hon fick sitt ordensnamn Pierina, höra Jesu röst i församlingskyrkan San Pietro in Sala (Milano) på Långfredagen: ”Ingen ger mitt ansikte en kärleksfull kyss som gottgörelse för Judas kyss.”

Under Fastan år 1936 uppenbarade Jesus på ett särskilt sätt sina intentioner: ”Jag önskar att mitt Anlete, som reflekterar min Själs djupa lidande och mitt Hjärtas sorg och kärlek ska bli bättre hedrat; den som betraktar mig, tröstar mig.” Senare uppenbarade sig Herren igen och sa: ”Varje gång mitt Anlete betraktas kommer jag att låta min kärlek flöda i hans eller hennes hjärta och genom devotionen till mitt Heliga Anlete ska många själar finna frälsning.”

Påven Pius XII den 17 april 1958 godkände firandet av denna fest. Novenan ber man för att ge gottgörelse och förena sig med Kristi sorg över världens synder. Även om inte hela Kyrkan firar denna fest liturgiskt, kan vi privat hörsamma Herrens inbjudan att högtidlighålla tisdagen före Askonsdagen som Jesu Heliga Anletes Fest.

Dagen därpå inleder vi Fastetiden med Askonsdagen som firas enligt följande program i vår kyrka:

* Bikt 11.30

* Mässa med utdelning av aska 12.00

* Bikt 17.00

* Högmässa med utdelning av aska 18.00

Det kommer även i år att finnas möjlighet att få med sig välsignad aska hem till dem som inte kan komma till kyrkan.

Plastpåsar med aska och ett häfte kommer att finnas i kyrkans hall.

Välsignad fastetid önskas alla!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv