Advent och Jul S:t Franciskus Katolska Kyrka, Jönköping år 2017

3 december, Första Söndagen i Advent

Immaculatanovenan

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Konfirmandundervisning 10.00 (första året S:ta Ceciliarummet, andra året: S:t Antoniusrummet)

* Mässa på polska 10.00 (S:ta Clarasalen efteråt)

* Högmässa 11.00

* Kyrkoherdens kurs i katekes för vuxna: ”Frågor och svar” Oratoriet 12.30

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 (S:ta Clarasalen efteråt)

katekes S:t Antoniusrum, Oratoriet 14.30-16.30,

 

4 måndag, Immaculatanovenan

prästernas lediga dag

* Mässa 12.00

* Mässa kaldeisk rit, 17.00

* Körövning, S:t Antoniusrummet, 18.00

 

5 tisdag Immaculatanovenan

* Mässa 18.00 (Obs! Ev. firas även Mässa 12.00 på tisdagar)

* S:t Antonius Bokklubb, S:t Antoniusrummet kl.19.00

* Mässa, Oratoriet, S:t Nikolausrummet, S:ta Clarasalen 18.00 Neokatekumenat

 

6 onsdag Immaculatanovenan – Nicolaus

* Mässa 12.00

* Mässa kaldeisk rit, 17.00

* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen, 13.00

* Kören kaldeisk grupp S:ta Clarasalen kl.17.30-19.30

 

7 torsdag Immaculatanovenan – Ambrosius

* Mässa 18.00

* Kör Syrisk grupp S:t Antoniusrummet kl. 17.00-19.00

* Ordets firande, Oratoriet, S:t Nikolausrummet, S:ta Clarasalen kl.18.00 Neokatekumenat

 

8 fredag Marie Obefläckade Avlelses Högtid – Immaculata

* Mässa 12.00

* Bikt 17.15

* Rosenkrans 18.00

* Högmässa 18.00

* Högtidlig Vesper efter Mässan

* Festmåltid i S:ta Clarasalen efter gudstjänsterna

 

9 lördag

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa 10.00

* Opus Deis reträtt för kvinnor (Präst från Opus Dei) Oratoriet, S:t Antoniusrummet 11.00-13.15

* Opus Deis reträtt för män,Oratoriet,

S:t Antoniusrummet 14.00-17.00

* Mässa kaldeisk rit, 16.00

* Barnens Kyrka med övernattning – se anslagstavlan

S:t Nikolausrummet, S:t Antonius

* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Antoniusrum, 17.00

* Mässa, Oratoriet, S:t Nikolausrummet, 18.00 Neokatekumenat

 

10, Andra Adventssöndagen

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Barn- och Familjemässa 10.00

(med Luciatåg och S:t Nicolaus efteråt i S:ta Clarasalen)

* Högmässa 11.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00

* OFS S:t Antoniusrummet 12.00-14.00

* Mässa på engelska 16.00, efteråt CuperTino grupp S:t Antoniusrummet, 17.00-19.00

* Mässa i Vetlanda 16.00

 

11 måndag, prästernas lediga dag

* Mässa 12.00

* Mässa kaldeisk rit, 17.00

* Körövning, S:t Antoniusrummet, 18.00

 

12 tisdag Vår Fru av Guadalupe

* Mässa 18.00

* Ordets firande, Oratoriet, S:t Nikolausrummet kl.18.00 Neokatekumenat

 

13 onsdag Lucia

* Mässa 12.00

* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen, 13.00

* Mässa kaldeisk rit, 17.00-18.00

* Ordets firande, Oratoriet, S:t Nikolausrummet kl.18.00-20.00 Neokatekumenat

* Kör kaldeisk grupp S:t Antoniusrummet kl.17.30-19.30

* Kaldeisk grupp S:ta Clarasalen 18.00-20.30 (föreläsning av en läkare från Ryhov)

 

 

14 torsdag Johannes av Korset

* Mässa 18.00

* Kör Syrisk grupp S:t Antoniusrummet kl. 17.00-19.00

* Syrisk grupp, S:ta Clarasalen 16.00-20.00

 

15 fredag

* Mässa 18.00

* Ungdomar syrisk grupp S:t Antoniusrummet, 18.00-20.00

* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen, 18.00-21.00

* Bikt inför julen på kroatiska, 17.00

 

16 lördag

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa i Oratoriet 10.00

* Rysk-ortodox liturgi, kyrka, S:ta Clarasalen,

S:t Antoniusrummet 8.30-13.30

* Trosundervisning, kaldeisk rit, 14.00-15.30

* Mässa kaldeisk rit, 16.00

* Kaldeisk grupp S:ta Clarasalen, 16.00- 20.00

* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Nicolausrummet, 17.00

* Mässa, Oratoriet, S:t Nikolausrummet, 18.00 Neokatekumenat

 

17, Tredje Adventssöndagen

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Konfirmandundervisning 10.00 (första året S:ta Ceciliarummet, andra året: S:t Antoniusrummet)

* Mässa på slovenska 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa på kroatiska 12.30 (S:ta Clarasalen efteråt)

* Mässa på polska 14.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 16.00 (S:ta Clarasalen efteråt), katekes

S:t Nikolausrummet, Oratoriet 17.00-20.00

* Eksjö se Juldagen

 

18 måndag, prästernas lediga dag

* Mässa 12.00

* Mässa kaldeisk rit, 17.00

* Körövning, S:t Antoniusrummet, 18.00

 

19 tisdag

* Mässa 18.00

 

20 onsdag

* Mässa 12.00

* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen, 13.00

* Mässa kaldeisk rit, 17.00

* Ordets firande, Oratoriet, S:t Nikolausrummet kl.18.00 Neokatekumenat AS

* Kören kaldeisk grupp S:ta Clarasalen kl.17.30-19.30

 

21 torsdag

* Julpyntardagen: Alla som har tid är välkomna att klä granarna i kyrkan inför julen 10.00

* Mässa 18.00

* Kör Syrisk grupp S:t Antoniusrummet kl. 17.00-19.00

 

22 fredag

* Bikt inför julen på svenska, polska, engelska, spanska och italienska 17.00

* Mässa 18.00

* Fortsättning på tillfälle till bikt efter Mässan

* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen, 18.00-21.00

 

23 lördag

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa 10.00

* Mässa Ungersk församling, 17.00

* Ungersk grupp S:ta Clarasalen kl.16.00- 20.00

* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Antoniusrum, 17.00

* Mässa, Oratoriet, S:t Nikolausrummet, 18.00 Neokatekumenat AS

 

24, Fjärde Söndagen i Advent

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa Syrisk katolsk rit kl.13.00

* Julmässa kaldeisk rit kl.17.00

* Bikt 22.15

* Rosenkrans 22.30

* Julnattsmässa 23.00

 

25 måndag, Juldagen –

Vår Herres Jesu Kristi Födelses Högtid

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa på kroatiska 12.30

* Mässa i Eksjö kl.16.00

 

26 tisdag Stefanos Protomartyren – Annandag Jul

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Mässa på polska 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa i Vetlanda 16.00

 

27 onsdag Aposteln Johannes Fest

* Mässa 12.00

* Mässa kaldeisk rit, 17.00

* Kören kaldeisk grupp S:ta Clarasalen kl.17.30-19.30

 

28 torsdag De Oskyldiga Barnen i Betlehem Fest

* Mässa 18.00

* Kör Syrisk grupp S:t Antoniusrummet kl. 17.00-19.00

 

29 fredag, femte dagen i juloktaven

* Mässa 18.00

* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen, 18.00-21.00

 

30 lördag, sjätte dagen i juloktaven

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa 10.00

* Mässa kaldeisk rit, 16.00

* Kaldeisk grupp S:ta Clarasalen kl.16.00- 20.00

* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Antoniusrum, 17.00

* Mässa, Oratoriet, S:t Nikolausrummet, 18.00 Neokatekumenat

 

31, söndag: Heliga Familjens Fest

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa på kroatiska 12.30 + S:ta Clarasalen

* Mässa Syrisk katolsk rit 14.00

 

Januari 2018

 

1 måndag, Guds Heliga Moder Marias Högtid

kyrkplikt denna dag

* Mässa 9.00

* Ingen bikt denna dag

* Högmässa 11.00

* Mässa kaldeisk rit, 18.00

 

2 tisdag Basilios den store, Gregorios av Nazianzos

* Mässa 18.00

* Ordets firande, Oratoriet 18.00 Missio + Nicolausrum

 

3 onsdag Jesu Heliga Namn

* Mässa 12.00

* Mässa kaldeisk rit, 18.00

* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen, 13.00

* Ordets firande, Oratoriet 18.00 Neokat. + Nicolausrum

 

4 torsdag

* Mässa 18.00

 

5 fredag: (Jesu Hjärta fredag)

* Bön för kallelser (till äktenskap, ordensliv och prästämbetet) inför Sakramentet, 17.00

(Rosenkransen börjar 17.30)

* Mässa 18.00

* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen, 18.00-21.00

 

6 lördag Epifania – Herrens Uppenbarelses Högtid

kyrkplikt denna dag

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Högmässa 11.00 med Procession med Jesusbarnet av Prag (Pragprocessionen som bön om välsignelse för oss och hela världen – avslutas med utdelning av årets skyddshelgon)

* Undervisning för kaldeisk barn, 14.00-15.30

* Mässa kaldeisk rit, 15.30

* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Nicolausrummet, 17.00

* Mässa, Oratoriet 18.00 Neokatekumenat AS + Nikolausrum

 

7, söndag: Herrens Dop

Med firandet av Herrens Dop avslutas det liturgiska firandet av jultiden.

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Konfirmandundervisning 10.00 (Pater Wladyslaw och Emanuel Sennerstrand, anvisar vilka rum som används)

* Mässa på polska 10.00 (S:ta Clarasalen efteråt)

* Högmässa 11.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 (S:ta Clarasalen efteråt)