Äktenskapets och familjens helighet

Herren Kristus har med välsignelse fyllt denna mångfacetterade kärlek, som utgår ur den gudomliga kärlekens källa och är en bild av Kristi förening med Kyrkan. Ty liksom Gud en gång kom sitt folk till mötes i ett förbund av kärlek och trofasthet på samma sätt möter nu människornas Frälsare, Kyrkans brudgum, de kristna makarna i äktenskapets sakrament. Han fortsätter att bo bland dem, för att de genom att ge sig åt varandra också skall älska varandra i ständig trohet, så som han själv har älskat Kyrkan och utgivit sig för henne (jfr Ef 5:25).
Den sanna äktenskapliga kärleken blir upptagen i och förenad med Guds kärlek, och den leds och berikas av Kristi återlösande kraft och Kyrkans förmedling av frälsningen för att verkligen föra makarna till Gud och för att hjälpa och styrka dem i deras höga kallelse som far och mor (jfr Lumen gentium 11, 35, 41). Det är därför som de kristna makarna, för att rätt fylla sitt stånds plikter och värdighet, blir styrkta och liksom konsekrerade genom ett särskilt sakrament (jfr Casti Connubii, 9).
Då de fyller sin uppgift i äktenskap och familj, styrkta av detta sakrament och genomträngda av Kristi anda i hela sitt liv av tro, hopp och kärlek, når de mer och mer sin personliga fullkomning och ömsesidiga helgelse. Det är på så sätt som de tillsammans bidrar till Guds förhärligande.

(Andra Vatikankonciliet, Gaudium et Spes, II: 1. 48.2).

Diakon Göran Fäldt