Äktenskapskursen – vad vi tyckte!

Äktenskapskursen i vår församling har nu avslutats med de två par som också velat bidra med en kort utvärdering. En ny grupp med 3 par börjar i mars och blir klara i maj. Till hösten börjar en ny kurs för dem som tänker gifta sig under 2017.

En väldigt lärorik kurs. Frågor och tankar togs upp och diskuterades som man i vanliga fall inte tänker på i ett äktenskap. Att kursen hölls med ett annat par var ett plus i kanten. Då kunde nyttiga funderingar bollas mellan varandra.

Paula Werdina

Upplägget på kursen var jättebra. Man fick diskutera och reflektera över olika påståenden och ett mycket djupare sätt som gjorde att man verkligen förstod vad som sades.

Lorans Khamro

Det har varit ett fantastiskt tillfälle att få diskutera hur den Katolska kyrkan ser på äktenskapet och dess innebörd. Man har lärt sig mycket och fått helt nya perspektiv och en mycket bättre förståelse. Man har stundtals fått fundera ordentligt över ens egna etiska synpunkter och hur man ska föra dem närmare Kyrkans.

Kristina Tadic

Man får tid att i lugn och ro reflektera och diskutera den katolska tron, vilket är positivt. Det var ett plus att vi var två par vilket gjorde diskussionerna mer intressanta.

Drazen Crnoja

Jag önskar de två paren ett vackert bröllop och all lycka som gifta kristna.

Diakon Göran

familj