Aktuell vecka

18 – 25 mars 2018

18 mars, 3:e söndagen i månaden: Femte Söndagen i Fastan

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Konfirmandundervisning 10.00 (Pater Wladyslaw och Emanuel Sennerstrand, anvisar vilka rum som används)

* Mässa på slovenska 10.00

* Högmässa med Josefsnovena 11.00

* Mässa på kroatiska 12.30, efteråt S:ta Clarasalen

* Mässa på polska 14.00

* Mässa syrisk katolsk rit 16.00,

efteråt S:ta Clarasalen med katekes

* Mässa i Eksjö 16.00

 

19 mars, måndag Helige Josef, Jungfru Marias Brudgums Högtid

* Mässa 12.00

* Bikt 17.15

* Rosenkrans 17.30

* Högmässa 18.00

* Högtidlig Vesper

 

20 mars, tisdag (Maria, den inre fridens och glädjens Moder)

* Mässa 18.00

 

21 mars, onsdag

* Mässa 12.00

* Uganda-gruppen, 9.00-12.30 S:t Antoniusrummet

* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen, 13.00

* Mässa kaldeisk rit, 18.00

* Ordets firande, Oratoriet, S:t Nikolausrummet18.00 Neokatekumenat

 

22 mars, torsdag

* Mässa 18.00

* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

 

23 mars, fredag

* Bikt inför Påsken 17.00 (fortsätter även efter Mässan)

* Korsvägsandakt 17.30

* Mässa med Josefsnovena 18.10

* Kaldeiska gruppen, S:ta Clarasalen, 18.00-21.00

* Korsvägsandakt kyrka, kaldeisk rit 19.30-20.30

 

24 mars, lördag

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa 10.00

* Äktenskapsförberedande kurs Dk. Göran

11.00-13.15 S:t Nikolausrummet

* Rysk-ortodox liturgi, kyrka 9.00-12.00

S:ta Clarasalen 9.00-14.00

* Eritreanska gruppen, Mässa 12.00-14.00

S:t Clarasalen 14.00-15.00

* Undervisning för kaldeisk barn, 15.30-16.30,

* Mässa kaldeisk rit, 15.30, S:ta Clarasalen 16.30- 20.00

* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Nikolausrummet, 17.00

* Mässa, Oratoriet, S:t Nikolausrummet, 18.00 Neokatekumenat

 

STILLA VECKAN –

25 mars, 4:e söndagen i månaden:

Palmsöndagen – Passionssöndagen

Palmsöndagen inleder Stilla veckan och Stiftets fasteoffer tas upp under kollekterna.

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Undervisning för barn 10.00

* Högmässa 11.00

* Kyrkoherdens katekes för vuxna 12.30 Oratoriet

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00

* Mässa på vietnamesiska 16.00 bikt före mässan

* Mässa på engelska 16.00 Oratoriet,

efteråt CuperTino grupp S:t Antoniusrummet, 17.00-19.00

* Mässa i Vetlanda 16.00