Aktuell vecka

27 maj  – 3 juni 2018

27 maj, 4:e söndagen i månaden: Heliga Trefaldighets Dag

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Undervisning för barn – avslutning för terminen 10.00

* Högmässa 11.00

* Kyrkoherdens katekes för vuxna 12.30, Oratoriet

* Mässa syrisk katolsk rit 13.00

* Mässa på vietnamesiska 16.00

* Mässa på engelska 16.00 (Oratoriet), efteråt CuperTino grupp S:t Antoniusrummet, 17.00-19.00

* Mässa i Vetlanda 16.00

28 maj, måndag

prästernas lediga dag

* Mässa 12.00

* Mässa kaldeisk rit 18.00

* Körövning, S:t Antoniusrummet 18.00

29 maj, tisdag

* Mässa 18.00

30 maj, onsdag

* Mässa 12.00

* Uganda-gruppen 9.00-12.30 S:t Antoniusrummet

* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen 13.00

* Kaldeisk kör, S:ta Clarasalen 17.30-19.30

* Mässa kaldeisk rit, 18.00

* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

* Ordets firande, Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00 Neokatekumenat

31 maj, torsdag, Den Saliga Jungfrun Marias Besök Fest

* Mässa 18.00

1 juni, fredag, (Jesu Hjärta fredag) Justinus

* Bön för kallelser (till äktenskap, ordensliv och prästämbetet) inför Sakramentet, 17.00 (Rosenkransen börjar 17.30)

* Mässa 18.00

* Ungdomar, syrisk grupp, S:t Antoniusrummet, 18.00-20.00

* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen, 18.00-21.00

2 juni, lördag, (Marie Obefläckade Hjärta lördag)

* Barnens utflykt till High Chaparral

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa 10.00

* S:t Antoniusrummet 10.00 – 11.00 Filippinska gruppen

* Mässa 11.00-12.00, S:ta Clarasalen 11.00 – 14.00 filippinska gruppen

* Mässa kaldeisk rit 16.30 + S:ta Clarasalen till 20.00

* Undervisning för kaldeisk barn 15.30-16.30 alla rum

* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Nicolausrummet, 17.00

3 juni, 1:a söndagen i månaden: Kristi Kropps och Blods Högtid

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Mässa på polska 10.00 (S:ta Clarasalen till 12.00)

* S:t Antoniusrummet 12.00-13.15 Polska föreningen

* Högmässa 11.00 med Sakramentsprocession

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 – 17.00 Första kommunionen (S:ta Clarasalen till kl.17.00)

* Mässa i Nässjö 17.00

* Ungersk protestantisk gudstjänst 17.30, S:ta Clarasalen 17.00 – 20.00

 

Hämta dokument Månadsbrev Maj 2018 Format PDF och DOC

 

 

 

Hämta dokument Månadsbrev Juni 2018 Format PDF och DOC