Analys: Att kullkasta undervisningen i Humanae Vitae är ”ett brott mot Kyrkan”

Kard. Gerhard Ludwig Müller. Foto:Daniel Ibanez / CNA

Vatikanen den 9 mars 2018 (CNA). – I en föredragning om en bok om Humanae Vitae betonade kardinal Gerhard Müller, prefekten emeritus för Troskongregationen, att de försök som görs för att förändra Kyrkans undervisning är ”brott mot Kyrkan.”

”Försöket som nu görs”, sa han, ”att ställa de tre senaste pontifikaten i kontrast med varandra som ursäkt för att ge de trogna en heterodox lära, är ett brott mot Kyrkan och ett svek mot hennes uppdrag som ytterst syftar till att bevara apostlarnas tro i hela dess autenticitet.”

Kardinal Müller talade på Lateranuniversitetet med anledning av en nyutkommen bok, ”Karol Wojtyla och Humanae Vitae”, av Pawel Galuska. Boken tar upp kardinal Wojtylas bidrag till den redaktionella utformningen av Humanae Vitae.

Kardinal Müllers påpekanden gällde särskilt artikeln ”Förståelsen av Humanae Vitae i ljuset av Amoris Laetitia” av den italienske teologen Maurizio Chiodi, som nyligen utnämnts till ledamot av den Påvliga akademin för Livet.

Artikeln som publicerades i slutet av januari i den italienska biskopskonferensens nyhetsblad Avvenire – är tagen från ett föredrag Chiodi höll vid påvliga Gregorianska universitetet, som en del av en serie föredrag organiserade av jesuiternas universitet i Rom för att högtidlighålla 50-årsjubileet av den Salige Paulus VI:s encyklika.

I sitt föredrag har fader Chiodi sagt att ”det finns omständigheter som gör det nödvändigt att använda preventivmedel” därför att ”det tekniska ingreppet i dessa fall inte utesluter det ansvar par har, som i sin relation har förmåga att alstra barn.”

Han betonade också att ”insisterandet på att Kyrkans magisterium i uttalanden om naturliga metoder, enligt min uppfattning, inte kan tolkas som en norm som är sitt eget syfte, eller som bara överensstämmer med biologiska lagar, därför att normen pekar mot en antropologi, mot det som är gott i det äktenskapliga ansvaret.”

Fr Chiodi sa avslutningsvis att ”en artificiell metod för reglering av födande av barn kunde erkännas som en ansvarsfull handling som utförs, inte för att säga nej till gåvan av ett barn, utan på grund av att ansvaret i dessa situationer inbjuder paret och familjen till andra former av välkomnande och gästfrihet.”

Det kardinal Müller gjort, när det kommer till kritan, är att göra varje försök att förändra eller ”omtolka” läran i Humanae Vitae till måltavla, sedan Chiodis artikel blivit hans första måltavla.

Professor Gilberto Marengo vid påvliga Lateranuniversitetet sitter för närvarande ordförande i en studiegrupp som ska gå igenom bakgrunden till hur encyklikan kommit till och avfärdar i intervjun med CNA varje försök att förändra undervisningen i Humanae Vitae.

Kardinal Müller har emellertid beskrivit studiegruppen som en hemlig kommission och sagt att denna kommission ”inte leder till någon förändring av katolsk lära.”

Kardinal Müller betonade också att diskussionen nu ”bara vilar på dualismen och att det tjänar Kyrkan dåligt.”

I en kommentar till Humanae Vitae sa kardinal Müller att encyklikan ”går utöver den sterila polariseringen mellan artificiell och naturlig reglering av barns födande.” Han sa också att encyklikan fortfarande gäller, eftersom ”vi har samma frågor i dag.”

Kardinal Müller underströk att ”sekulariseringen bedrar människorna och tar Gud ifrån dem.” Sekulariseringen ”innebär inte ett steg framåt på vägen mot fullkomlighet”, sa han. ”Det handlar snarare om en antropologisk obalans, eftersom den utlämnar människorna åt förtvivlan och meningslöshet. Sekulariseringsparadigmet är nihilism.”

Humanae Vitae ”har ett positivt budskap, eftersom encyklikan tecknar en helhetsbild av människan,” hävdade förre prefekten för Troskongregationen.

Galuskas bok innehåller en rapport som redigerats av en kardinal Karol Wojtyla närstående grupp forskare i Krakow, och som klarlägger Wojtylas delaktighet i Paulus VI:s kommission för studiet av preventivmedlen.

Av större betydelse är att boken offentliggör ett brev kardinal Wojtyla skickade Paulus VI 1969. Brevet lovordade encyklikan och noterade att det fanns visst motstånd och bad om en påvlig instruktion för att upprepa budskapet i Humanae Vitae. Presentationen av boken var ett bra tillfälle att avslöja en del ”fake news” om encyklikan.

Kardinal Wojtylas brev 1969 har ofta beskrivits som ett medialt kampanjförsök att urvattna tolkningen av encyklikan till något av mer rigid karaktär, genom att be påven Paulus VI att göra den till ett dogmatiskt och ofelbart tillkännagivande.

Msgr Livio Melina, som varit president i Johannes Paulus II:s Institut för äktenskaps- och familjeforskning, har betonat att ”påståendet att kardinal Wojtyla skulle ha bett om en instruktion för att upprepa encyklikans ofelbarhet bara är fake news.” Melina sa i stället att brevet bad påven att förklara att det Humanae Vitae sagt var en del av Kyrkans ordinarie universella magisterium och att Kyrkans ordinarie och universella magisterium är ofelbart.

Msgr Melina förklarade att ”brevet måste läsas med noggrannhet. Kardinal Wojtyla har inte bett Paulus VI förklara att encyklikan är ofelbar. Han har bara utbett sig om att det skulle upprepas att dess undervisning hör till Kyrkans ordinarie magisterium. Och att magisterium är ofelbart.”

Källa: CNA 9 mars 2018; översättning Göran Fäldt

https://www.catholicnewsagency.com/news/analysis-overturning-humanae-vitaes-teaching-a-crime-against-the-church-17847