Andlig Adoption

lifeAndlig Adoption (förbön för ofödda barn): På 1950-talet uppmanade Ärkebiskop Fulton Sheen (1895-1979) i USA de kristna att andligen adoptera ett ofött barn. Ärkebiskopen uppmanade till bön för ett okänt barns liv, så att det inte skulle bli aborterat utan få fortsätta att leva. Fenomenet med s.k. andlig adoption har funnits länge i Kyrkan. Vanligast var att andligen adoptera (dvs. be och offra särskilt för) missionärer och präster. Men det verkliga uppsvinget för andlig adoption kom med Ärkebiskop Sheens kampanj för ofödda barn. Detta har spridit sig över hela världen och i vår församling var det Pater Rafal Zarzycki OFMConv som började med en adoptionsgrupp som offentligt under Mässan avlade adoptionslöftet att be för ett okänt barn under nio månader. Detta har sedan upprepats flera gånger.

Man blir medlem i den Andliga Adoptionens världsvida gemenskap genom att enskilt eller tillsammans med andra börja be den andliga adoptionsbönen (som man ber under nio månader):

Herre, Jesus Kristus, genom Din Moder Maria som födde Dig med kärlek och den Helige Josef som efter Din födelse beskyddade Dig, ber jag för detta ofödda barn, som jag andligen har adopterat och som hotas av abort. Jag ber för föräldrarna till detta barn. Ge dem kärlek och mod att låta barnet födas, så som Du själv har bestämt. Amen.

Jesus, Maria och Josef, jag älskar Er av allt mitt hjärta. Jag ber Er att rädda livet på detta okända barn, som nu hotas av abort och som jag andligen har adopterat. Amen.

  • Dagligen under nio månader be en dekad (1 Fader vår, 10 Var hälsad Maria, 1 Ära vare Fadern) för detta ofödda barns liv.
  • Samt att dagligen göra ett frivilligt offer för detta barns räddning (exempelvis avstå från något man tycker om etc.).

Om man av någon anledning inte har uppfyllt detta åtagande en dag ska man uppfylla detta så fort man kan (dvs. man ber på en dag lika många gånger som man har försummat sin förpliktelse).

Vill du bilda en grupp som tillsammans börjar den andliga adoptionen ett visst datum så kontakta kyrkoherden.

swietarodzina