Ärkeänglarnas Fest 2017

Fredagen den 29 firade vi Ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafaels festdag. Organisten och delar av kören var på plats och till och med ministranter. Det blev ett så högtidligt firande att en av bröderna sa efteråt: ”Jag undrar om Franciskusfirandet blir så här högtidligt?”

Kyrkoherdens predikan finns inspelad på vår hemsida samt den andakt vi bad efter Mässan: Vädjan till de Heliga Änglarna.

Foto: Ulf Söderberg