Ärkebiskop Chaput: välsignelse av ceremonier för samkönade par är inte tillåtet

Ärkebiskop Charles Chaput. Foto CNA arkiv

Philadelphia, den 8 februari, 2018 (CNA/EWTN News; ”US Home News”). Ärkebiskopen Charles J. Chaput av Philadelphia, USA, har skrivit ett brev till prästerna och diakonerna i Philadelphias ärkestift i frågan om välsignelseriter för samkönade par är möjliga.

”Jag vill påminna oss alla att präster eller diakoner i ärkestiftet under inga omständigheter, vare sig som vittnen eller som officianter, får medverka i borgerliga vigslar för samkönade personer eller i religiösa ceremonier som söker uttrycka välsignelse av en sådan händelse,” skrev ärkebiskopen Chaput i ett brev den 4 februari som CNA fått läsa.

”På intet sätt är detta ett avvisande av personer som söker en sådan förening utan snarare en vägran att bortse från vad vi vet är sant om äktenskapets natur, om familjen och om den mänskliga sexualitetens värdighet”, skrev han vidare.

Chaputs ord kommer mitt under den kontrovers som följt på aktuella uttalanden av äldre tyska kyrkoledare som underförstått sitt stöd för välsignelse av samkönade föreningar.

I januari hävdade stadsdekanen i Katolska kyrkan i Frankfurt, fader Johannes Zu Eltz, att Kyrkan borde överväga ”teologiskt underbyggda välsignelseceremonier” för par som saknar de vanliga förutsättningarna för att ingå äktenskap i Kyrkan, vilket skulle innefatta samkönade föreningar.

Ordförande i den tyska biskopskonferensen, kardinal Reinhard Marx, talade öppet ut i frågan den 3 februari och sa att frågan om välsignelse av homosexuella par måste överlåtas till ”den lokale pastorn”, eftersom ”det inte finns några allmänt vedertagna lösningar”.

”Vi talar om den pastorala omtanken i de individuella fallen och det tillämpas också på andra områden som vi inte kan kringgärda med regler där sådana regelsamlingar faktiskt inte finns,” hävdade kardinal Marx.

”Det har varit oförsiktigt och djupt oroande att göra dessa offentliga uttalanden, ” skrev Chaput till prästerskapet. ”Som ni vet innebär välsignelse av personer i särskilda samlevnadsformer en verklig uppmuntran för dem i det faktiska tillståndet – i det här fallet alltså samkönade föreningar,” tillade han.

I en ledarartikel för Catholic Philly den 6 februari framhöll Chaput dessutom hur Kyrkan resonerade i sitt ställningstagande i frågan om samkönade föreningar och deras välsignande.

”Det finns inte någon kärlek – ingen barmhärtighetens kärlek – utan sanningen, precis som det inte kan finnas någon verklig barmhärtighet utanför ett rättvisans och sanningens ramverk,” skrev han.

Chaputs ledarartikel lade fram två principer till ett bedömande.

”Vi måste först och främst ta emot alla med den respekt och pastorala omtanke de har rätt till som Guds barn med den värdighet de själva bär på,” sa han, samtidigt som han underströk ”att människor som dras till andra av samma kön också omfattas av detta pastorala bemötande.”

”För det andra ligger det ingen sanning, ingen verklig barmhärtighet och ingen autentisk medkänsla i att välsigna en serie handlingar som leder bort från Gud.”

Chaput skrev också att var och en har ”rätt att få höra sanningen”, som ibland kan vara svår att ta till sig. Han sa att Kyrkans ledare måste vara ”entydiga, ärliga och försiktiga var gång de gör eller säger något”, för att inte skapa förvirring.

”Jesus har sagt att sanningen skall göra oss fria,” skrev Chaput. ”Vi behöver fortfarande höra sanningen tydligt – och dela den med andra, klart och tydligt och alltid med kärlek.”

”Om vi skapar förvirring i viktiga trossanningar gör vi bara en svår uppgift svårare, hur positiv vår avsikt än är”.

Översättning i februari, Göran Fäldt

https://www.catholicnewsagency.com/