Årlig välsignelse av Gråbrödernas Kloster 6 januari 2017

Enligt Gråbrödernas (Conventualfranciskanernas) tradition välsignas klostret varje år vid Epifania, Herrens Uppenbarelses Högtid. Samtidigt drar man också var sitt särskilda skyddshelgon för det nya året. Något år får man kanske ett helgon som man inte har så stor bekantskap med, då har man ett år på sig att fördjupa sig i det helgonets liv och budskap.

Under förmiddagen har Mässor firats och bröder har hört bikt i vanlig ordning på helgdagar. Efter Högmässan bars klostrets staty av Jesusbarnet av Prag i procession och de närvarande fick möjligheten att få ett skyddshelgon för det nya året.

Vi bröder i Jönköping har välsignelseakten av klostret på kvällen den 6 januari och man börjar i kapellet.

Efter inledningsbön går man till ytterdörren som välsignas och numera använder vi s.k. välsignelseremsor som klistras på dörren.

Därefter går man från rum till rum där bönerna upprepas och guardianen (klostrets föreståndare) ber välsignelsebönen, stänker vigvatten i klostercellen eller rummet som välsignas och incencerar krucifix och Mariabild.

Även ett särskilt skyddshelgon för själva klostret blir draget. För år 2017 fick vårt kloster den Salige Rafal Chylinski (1694-1741) – en av vår ordens saliga – som firas den 2 december och vars reliker vördas i Lodz, Polen.


Här kan du läsa välsignelseriten som vi använder den 6 december:

Välsignelse av Klostrets Rum under Herrens Uppenbarelses Fest
Man börjar oftast i kyrkan/kapellet, där prästen eller klostrets föreståndare, (iklädd rochett och vit stola), framför altaret läser:
F. Från Orienten kom de Vise Männen till Betlehem

Alla för att tillbe Herren och offra dyrbara gåvor: guld till den store Konungen; rökelse till den Sanne Guden; myrra till Honom som skulle dö. Halleluja.

F.Låt oss be. Allsmäktige Gud, Du som denna dag med stjärnan ledde hedningarna till Din enfödde Son, led även oss, som redan känner Dig i tron, till att skåda Hans härlighet i Himmelen. Genom Honom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

 

I varje rum ber man:

F. Res dig upp, klädd i ljus, Jerusalem,

Alla för Han som upplyser dig kommer: över dig skiner Herrens härlighet.

F. Fader vår

Alla som är i Himmelen…

F. Herre, lyssna till min bön;

Alla Och låt mitt rop komma inför Dig.

F. Låt oss be. Herre, allsmäktige Gud, välsigna detta rum, så att hälsa, kyskhet, själsstyrka, ödmjukhet, godhet och lugn, iakttagandet av Guds Lag och lovprisning av Gud Fadern, och Sonen och den Helige Ande alltid råder härinne. Och låt denna välsignelse alltid råda i detta kloster och över oss bröder. Genom Kristus vår Herre.

Alla Amen.
Prästen eller klostrets föreståndare bestänker rummet med vigvatten och incenserar utrymmena.

I de följande rummen tar man bönen från och med antifonen ”Res dig…” och emellan rummen kan man sjunga ”Magnificat…” eller en julsång (i Jönköping sjungs även polska julsånger under processionen mellan rummen).

1 O kom, alla trogna, träd er nu och jubla och skåda Guds under i Betlehem, Barnet i krubban, alla änglars Konung, o kom och tillbed Herren, o kom och tillbed Herren, o kom och tillbed Herren Jesus Krist.

2 Se herdarna kommer, de har funnit vägen till stallet och Barnet som ängeln sagt. Låt oss med lovsång skynda till Hans krubba. O kom…

3 Så sjung halleluja, sjung ni änglakörer! Med himmelens härskaror sjunger vi: Lov pris och ära vare Gud i höjden. O kom…

1 Nu har Kristus kommit, Han som världen frälsar. Strålande som solen natten Honom hälsar. Skönt i ljuset änglar sjunger, jubel är på deras tungor. Gloria…

 

Dragning av Skyddshelgon i klostret vid Epifania

Man inleder med bön till den Helige Ande:

F. Kom, Helige Ande,

Alla uppfyll Dina troendes hjärtan och upptänd i dem Din kärleks heliga eld.

F. Du sänder din Livsande, och då skapas de,

Alla och Du förnyar jordens ansikte.

F.Låt oss be. Gud, Du upplyser de troendes hjärtan med Din Andes ljus, ge oss nåden att alltid vilja det goda och det sanna och att alltid åtnjuta Din tröst. Du ser än en gång, Herre, hur vi inte litar på våra egna krafter, men har allt vårt hopp i Dig: låt, i Din godhet, Dina helgon skydda oss från alla motgångar och leda oss på vägen till Dig. Om detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.
Man väljer nu skyddshelgon genom dragning för var och en samt ett skyddshelgon för klostret.

Som regel brukar man aldrig lägga Grundarens namn i skålen, då denne är varje medlems Beskyddare.

När detta är gjort och man eventuellt läst vars och ens ”andliga råd” (kanske med föreståndarens kommentarer…) så avslutar man med att sjunga Psalm 151:

F. Lova Gud i Hans helgedom,* lova Honom i Hans mäktiga Himmel!

Alla Lova Honom för Hans väldiga gärningar,* lova Honom för Hans stora härlighet.

F. Lova Honom med basunklang,* lova Honom med harpa och lyra.

Alla Lova Honom med puka och dans,* lova Honom med strängaspel och pipa.

  1. Lova Honom med klingande cymbaler +

lova Honom med dånande cymbaler.*

Allt vad anda har, lova Herren!

Alla Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,* nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

F.Låt oss be. Gud, Du har velat komma oss till mötes i vår svaghet och ge oss på vår väg närvaron och förebilden av Dina helgon, låt oss i sanning vörda deras förtjänster, så att vi kan åtnjuta deras beskydd och framför allt bli efterföljare till deras liv, och gå i deras fotspår. Genom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.