Årsmötet för Caritas Jönköping 2017

Årsmötet för Caritas i Jönköping den 12 mars 2017 började med den sedvanliga livliga gemenskapen kring kaffeborden. Sedan hälsades Pieter van Gylswyk från Caritas Sverige välkommen. Pieter berättade bland annat om arbetet med att stötta de olika Caritasföreningarna i stiftet och tyckte att verksamheten i vår församling S:t Franciskus var förhållandevis omfattande. Han passade också på att inbjuda den som så önskar att komma och hälsa på vid Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum i Gamla Stan i Stockholm, där stiftet har många av sina kontor, bland annat Caritas Sverige.

         Katolska kyrkan är visserligen i minoritet i Sverige men har när det gäller det karitativa arbetet en särskild styrka i den människosyn som blir tydlig genom evangeliernas vittnesbörd och den katolska socialläran, underströk Pieter.

         Efter denna upplysande inledning följde årsmötet den godkända dagordningen med de olika rapporterna om verksamheten och redovisningen av vart de insamlade medlen gått. Föreningens externa revisor Anders Hulusjö föreslog i sin revisionsberättelse full ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret. Som ordförande i valberedningen föreslog Dragutin Sebastjan omval av styrelseledamöterna Tonka Klobucar, Villa Hellström, Robert Singarajah, Janos Dios och diakon Göran Fäldt. Som nya ledamöter föreslogs Hawariat Indrias och Mahdere Andemariam från den eritreanska gruppen. Som ordförande för det kommande året föreslogs som omval diakon Göran. Mötet beslöt enhälligt enligt valberedningens förslag. Som revisor omvaldes Anders Hulusjö, som kassör Eva-Britt Ragvald och som föreningens firmatecknare Eva-Britt Ragvald och Göran Fäldt.

         Caritas Sverige kommer att ordna en inspirationshelg tillsammans med Kristi Lekamens församling i Visby, Gotland, i slutet av sommaren eller början av hösten 2017. Mötet ansåg det vara av värde om någon i styrelsen i så fall skulle kunna ansluta sig till den samlingen.

         Med tanke på den utomordentligt allvarliga svältsituationen i centrala Afrika, bland annat Sydsudan, antog mötet på förslag av ordförande ett omedelbart bidrag till Caritas Sveriges fasteaktion på 20 000 kronor att utbetalas utan dröjsmål. Caritas Jönköping fortsätter också sin insamling till Sydsudan genom den stora insamlingsbössan som ska stå i korridoren fram till Palmsöndagen då stiftskollekten till förmån för hjälpen till Sydsudan tas upp.

         Till slut uttryckte mötet tacksamhet till alla de grupper som gjort trogna insatser under året med varma applåder. Ordförande riktade också ett varmt tack till alla deltagarna i Caritas årsmöte 2017. Alla redovisningar kommer att finnas tillgängliga i facken på anslagstavlan i korridoren. Tar de slut är det bara att vända sig till ordförande och få önskade rapporter.

         Stående kring borden bad deltagarna i årets Caritasmöte Fader vår och Var hälsad Maria. Nu fortsätter arbetet!

Diakon Göran Fäldt