Audio. Biskop Saad Sirop. Predikan den 29 mars 2018 på kaldeiska