Audio. Fader Denkha Issa. Predikan den 19 mars 2016 på kaldeiska