Audio. Fader Denkha Issa. Predikan på Långfredagen 2016 på kaldeiska