Audio. Fader Denkha Issa. Predikan på Skärtorsdagen 2016 på kaldeiska