Audio. Fader Fadi. Predikan den 10 mars 2018 på kaldeiska