Audio. Fader Fadi. Predikan den 13 januari 2018 på kaldeiska