Audio. Fader Fadi. Predikan den 13 oktober 2018 på kaldeiska