Audio. Fader Fadi. Predikan den 14 januari 2017 på kaldeiska