Audio. Fader Fadi. Predikan den 15 september 2018 på kaldeiska