Audio. Fader Fadi. Predikan den 16 september 2017 på kaldeiska