Audio. Fader Fadi. Predikan den 16 september 2018 på kaldeiska