Audio. Fader Fadi. Predikan den 19 december 2015 på kaldeiska