Audio. Fader Fadi. Predikan den 19 maj 2018 på kaldeiska