Audio. Fader Fadi. Predikan den 2 juni 2018 på kaldeiska