Audio. Fader Fadi. Predikan den 20 januari 2018 på kaldeiska