Audio. Fader Fadi. Predikan den 20 oktober 2018 på kaldeiska