Audio. Fader Fadi. Predikan den 24 december 2016 på kaldeiska