Audio. Fader Fadi. Predikan den 24 september 2016 på kaldeiska