Audio. Fader Fadi. Predikan den 25 februari 2017 på kaldeiska