Audio. Fader Fadi. Predikan den 25 mars 2017 på kaldeiska