Audio. Fader Fadi. Predikan den 28 januari 2017 på kaldeiska