Audio. Fader Fadi. Predikan den 28 oktober 2017 på kaldeiska