Audio. Fader Fadi. Predikan den 3 mars 2018 på kaldeiska