Audio. Fader Fadi. Predikan den 30 december 2017 på kaldeiska