Audio. Fader Fadi. Predikan den 4 mars 2017 på kaldeiska