Audio. Fader Fadi. Predikan den 4 november 2018 på kaldeiska