Audio. Fader Fadi. Predikan den 7 oktober 2018 på kaldeiska