Audio. Fader Fadi. Predikan den 9 december 2017 på kaldeiska