Audio. Fader Fadi. Predikan den 9 januari 2016 på kaldeiska