Audio. Fader Fadi. Predikan den 9 september 2017 på kaldeiska