Audio. Fader Husam. Predikan den 1 januari 2017 på arabiska