Audio. Fader Husam. Predikan den 1 oktober 2017 på arabiska