Audio. Fader Husam. Predikan den 14 januari 2018 på arabiska