Audio. Fader Husam. Predikan den 17 september 2017 på arabiska