Audio. Fader Husam. Predikan den 18 februari 2018 på arabiska