Audio. Fader Husam. Predikan den 18 mars 2018 på arabiska