Audio. Fader Husam. Predikan den 2 september 2018 på arabiska